Charvátská Nová Ves

Text dotazu

chtěla bych Vás poprosit, potřebovala bych informace o Charvátské Nové vsi z období 1684 - 1925. Zajímá mě hlavně, jací šlechticové zde v té době vládli, informace o Chorvatské kolonizaci a s jakými problémy se tehdy museli potýkat obyčejní lidé - daně, neúroda, války, nepřízeň počasí.

Odpověď

Dobrý den,

k historii obce Charvátské Nové Vsi se vztahují následující knihy, články a archivní fondy:

 

knihy:

* KARÁSEK, Josef. Poštorňa, Nová ves, Hlohovec: (české obce v Dolních Rakousích). [Praha]: F. Šimáček, [1895]. 23 s. (v současné době nelze v NK ČR expedovat)

* HERBEN, Jan. Tři chorvátské osady na Moravě. V Brně: J. Herben, 1882. 25 s.

* JORDÁN, František. Češi a Charváti v XVI. a v 1. pol. XVII. stol. Brno: [s.n.], 1952. 271 s.

* VRBKOVÁ, Stanislava, ed. Chorvaté na Mikulovsku. 1. vyd. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2007. 40 s. ISBN 978-80-85088-23-6.

* NOVÁKOVÁ, Lenka. Jihomoravští Charváti objektivem Othmara Ruzicky: tradiční oděv na počátku 20. století: Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav ... Brno, 13. října 2009 - 20. února 2010. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7028-348-6.

* MALINAR, Ivan a DOROVSKÁ, Dagmar. Nepopírám svoji rodnou krev. V Brně: Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, [1995]. 108 s.

 

K vyhledání více publikací k tématu můžete použít  mimo jiné Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  a Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz .

 

 

články:

* Geršic, Miroslav, Charvátská kolonizace na Valticku, obnova Poštorné a založení Charvátské Nové Vsi Geršic, Miroslav. In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 40, sv. 43, (2004,) s. 231-244.

* Geršic, Miroslav, Poštorná a Charvátská Nová Ves v dobových pramenech 18. století Geršic, Miroslav. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 42, č. 2, (2006,) s. 8.

* Geršic, Miroslav, Poštorná a Charvátská Nová Ves za prusko-rakouské války Geršic, Miroslav. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 42, č. 4, (2006,) s. 8.

* Geršic, Miroslav, Poštorná a Charvátská Nová Ves ve světle tereziánského katastru, berního a urbariálního patentu Josefa II. a poštorenské farní kroniky Geršic, Miroslav. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 32, č. 3, (1996,) s. 21.

* Kropáč, Jan, Střípky z kolonizace moravských Charvátů Kropáč, Jan. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 35, č. 2, (1999,) s. 7.

* -om- Domácí zápisník z 19. století -om-.. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 46, č. 5, (2010,) s. 8.

* Vach, Miloslav, Čeští Charváti. In: Český časopis historický / [Red. s kruhem spolupracovníků]: Chaloupecký, Václav - Stloukal, Karel Praha : Historický klub 50, č. 1, díl 2, (1947-1949 [vyd. 1949],) s. 129-152.

 

Databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/; Výběrová článková databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/anl

 

Existuje archiv obce Charvátská Nová Ves, který je ovšem dosud nezpracovaný, tedy nepřístupný:

 

Archiv obce Charvátská Nová Ves (1781 - 1945) Název fondu (sbírky): Archiv obce Charvátská Nová Ves Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Místo vzniku fondu (sbírky): Charvátská Nová Ves Časový rozsah: 1781-1945

Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 4,43 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Charvatská Nová Ves Tematický popis: obecní korespondence 1781-1945, obecní účty, zápisy schůzí 1893-1938, matrika obce 1925, trestní rejstřík 1889-1921, ohlašovací knihy 1900-1938, pokladní deník 1927-1940. Obecní kronika 1927-69.

Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

 

Částečně je dostupný archiv velkostatku Valtice, pod který Charvátská Nová Ves pravděpodobně příslušela:

 

Název fondu (sbírky): Velkostatek Valtice Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místo vzniku fondu (sbírky): Valtice Časový rozsah: 1604-1945

Metráž:52,98 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,61 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Velkostatek Valtice a od r.1870 Lednice Tematický popis: Úřední knihy - dominikální, přenesená agenda, Spisy registraturní pomůcky, rostlinná a živočišná produkce, pronájmy, stavební zál., lesnictví a honitba, personálie, podpory, patronáty, urbariální zál., stavební, obecní, školní zál., daně, zdravotnictví, policejní přestupky a kriminální zál., spory poddaných a obcí s vrchností, militaria, robota, spory a smíry, exekuce a dražby, pozůstalosti, sirotčí zál., Účty - sirotčí a depozitní, Mapy a plány - stavební a přehledové.

Archivní pomůcky:

MENŠÍK A.-VOLDÁN V.: VELKOSTATEK VALTICE (1391) 1604-1945. Prozatímní inventární seznam, 1960, s. 0, ev.č. 1414.

MENŠÍK A.-VOLDÁN V.: VELKOSTATEK VALTICE (1391) 1604-1945. Prozatímní inventární seznam, 1958, s. 199, ev.č. 1415.

 

(viz http://cs.wikibooks.org/wiki/Valticko/%C3%9Avod ; http://www.valtice.cz/default.aspx?id=180; http://promoravia.blog.cz/1104/panstvi-valtice-feldsberg;  Archivní fondy a sbírky v České republice: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx )

 

Matriky pro tuto obec jsou v digitalizované podobě volně dostupné prostřednictvím digitální badatelny Actapublica: http://actapublica.eu/hledej/

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2013 16:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu