Charita ČR, charitativní činnost

Text dotazu

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně činnosti Charity ČR - mohl/a byste mi poradit nějaké knižní tituly, které se této organizaci věnují? Zejména pak ty knihy/časopisy, které se zaměřují na činnost Charity ČR v severních Čechách (hlavně mě zajímá organizace Domu Samaritán).

Druhý dotaz bych pak, prosím, měla na téma charita a její význam (např.: co a proč řeší, jaké jsou nesnáze a konflikty, jaký to má osobní smysl, duchovní význam charity).

Budu vděčná za jakékoli materiály, které bych mohla použít do své bakalářské práce právě na toto téma.
Mockrát Vám děkuji za odpověď a přeji Vám hezký den,

Odpověď

Dobrý den,

Dům Samaritán je jedním ze zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem. Některé informace o Domu Samaritán a o jeho službách se dozvíte na webových stránkách, kde jsou k volnému stažení výroční zprávy.

 Také Oblastní charita (nejen) Ústí nad Labem na svých webových stránkách k dispozici výroční zprávy, kde se dozvíte informace o její činnosti. Některé z výročních zpráv máme ve fondu Severočeské vědecké knihovny.

 O Domu Samaritán se zmiňují mj. také akademické práce (více se můžete podívat na theses.cz):

 https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/10682/bc_19813.pdf?sequence=1

  https://theses.cz/id/3gg44v/BPpln_text.pdf (není k volnému použití)

 Co se týče charity a jejího významu, mohu jmenovat některé monografie, či sborníky, např.:

 Burda, František. Kultura služby: analýza a aplikace antropologických východisek. Ústí nad Orlicí: Oftis, ©2014. 459 s. ISBN 978-80-7405-336-8. - (SVKUL N244549)

 Burda, František. Teoretická východiska praxe pomáhajících profesí. Ústí nad Orlicí: Oftis, ©2014. 247 s. ISBN 978-80-7405-335-1.

 Hradecká, Vlastimila, Hradecký, Ilja, 1945-. Naděje: cíle a poslání. [Vlastimila a Ilja Hradečtí]. Praha: Naděje, [1996]. 63 s.: , barev. fot. (SVKUL N121248)

 Chadima, Martin. Charitativní péče - dějiny a současnost: pracovní texty pro studenty katedry náboženské výchovy a charitativní práce. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7041-632-7. (SVKUL N189500)

 Katolická církev. Farní charita Děčín, Katolická církev. Sdružení Česká katolická charita. Výroční zpráva 2000. [Děčín]: [s.n.], [2001]. 16 s.: , il. (SVKUL N165993/2000)

 Katolická církev. Farní charita Děčín. Výroční zpráva za rok 2001: Farní charita Děčín. [Děčín]: [s.n.], [2002]. [15] sešitých l.: , il. Název z obálky. (SVKUL IN165993/2001)

 Katolická církev. Farní charita Roudnice nad Labem. Výroční zpráva 2002: farní charita Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem: Farní charita, 2003. 24 s.: , il. Název z obálky. (SVKUL N174503/2002)

  Katolická církev. Farní charita Roudnice nad Labem.Výroční zpráva 2005. Farní charita Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem: Farní charita, 2006. 38 s.: , il. (převážně barev.) ;. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N174503/2005)

 Katolická církev. Farní charita Rumburk. Výroční zpráva 2005: Česká katolická charita, Farní charita Rumburk. [text kolektiv zaměstnanců FCH]. [Rumburk: Farní charita, 2006]. 19 s.: , il. ;. Název z obálky . ISBN (Brož.). (SVKUL N204416/2005)

 Katolická církev. Diecézní charita Litoměřice, Katolická církev. Sdružení Česká katolická charita. Výroční zpráva 2003. Litoměřice: Diecézní charita, [2004]. 19 s.: , barev. il. Nad názvem: Česká katolická charita. (SVKUL N168370/2003)

 Katolická církev. Diecézní charita Litoměřice, Katolická církev. Sdružení Česká katolická charita. Výroční zpráva 2004. [text: kolektiv zaměstnanců DCH Litoměřice]. Litoměřice: Diecézní charita, 2004. 19 s.: , il., tabulky, mapka. Název z obálky. (SVKUL N168370/2004)

 Katolická církev. Diecézní charita Litoměřice, Katolická církev. Sdružení Česká katolická charita. Výroční zpráva 2005. Litoměřice: Diecézní charita, [2006]. 23 s.: , barev. il. Název z obálky. (SVKUL N168370/2005)

 Katolická církev. Diecézní charita Litoměřice. Výroční zpráva 2006: Diecézní charita Litoměřice. [text kolektiv zaměstnanců DCH Litoměřice]. [Litoměřice: Diecézní charita, 2007]. 27 s.: , barev. il. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N168370/2006)

 Katolická církev. Oblastní charita Ústí nad Labem. Výroční zpráva 2006. Oblastní charita Ústí nad Labem. [Ústí nad Labem: Oblastní charita, 2007]. 28 s.: , il. ;. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N210468/2006)

 Katolická církev. Oblastní charita Ústí nad Labem. Výroční zpráva 2007. Oblastní charita Ústí nad Labem. [Ústí nad Labem: Oblastní charita, 2008]. 23 s.: , il. ;. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N210468/2007)

 Katolická církev. Oblastní charita Ústí nad Labem. Výroční zpráva 2008. Oblastní charita Ústí nad Labem. [Ústí nad Labem: Oblastní charita, 2009]. 25 s.: , il. ;. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N210468/2008)

 Katolická církev. Oblastní charita Ústí nad Labem. Výroční zpráva za rok 2010: Oblastní charita Ústí nad Labem. [text a fotografie pracovní kolektiv Oblastní charity Ústí nad Labem]. [Ústí nad Labem: Oblastní charita Ústí nad Labem, 2011]. 24 s.: , barev. il., portréty ;. Název z obálky. ISBN (Brož.). (SVKUL N210468/201)

 Kirschner, Matouš. Oblastní charita Chrastava: Domov sv. Vavřince: výroční zpráva za rok 2002. [text Matouš Kirschner ; fotografie Matouš Kirschner, Vít Štrupl]. Chrastava: Oblastní charita, 2003. 15 s. (SVKUL N163418/2002)

 Opatrný, Michal. Charita jako místo evangelizace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. 137 s. Scientia; 7. ISBN 978-80-7394-250-2. (SVKUL N222919)

 Opatrný, Michal a kol. Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. 90, 100 s. Scientia; sv. 5. ISBN 978-80-7394-214-4. (SVKUL N221248)

 Pomoc pomáhajícím: působení nevládních organizací při mimořádných událostech. [Jihlava]: Jihomoravský kraj, Charita Česká republika, [2009?]. 61 s.

 Různé tváře chudoby: teoretická reflexe: kolektivní monografie. Vyd. 1. Hradec Králové: Oblastní charita Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií PF UHK, 2010. 85 s. ;. Nad názvem: Oblastní charita Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové. ISBN 978-80-86472-49-2 (brož.). (SVKUL N221744)

 Sborník odborných příspěvků z mezinárodního odborného semináře "Profesionalita Charity": který se konal pod záštitou Slovenské katolické charity 16.3.-18.3.2011 v Tatranské kotlině. [Přelouč: Charita, 2012]. 92 s. ISBN 978-80-260-1360-0.

 "Sociální vyloučení a ztráta domova v kontextu závislostí": sborník z konference: [Olomouc], 7. prosince 2006. Uspořádala Charita Olomouc ve spolupráci se Sdružením azylových domů, Charitou sv. Anežky Otrokovice. 1. vyd. Olomouc: Charita Olomouc, 2007. 48 s.: , il. ; . ISBN 978-80-239-9765-1 (brož.) (SVKUL N194779)

 Některá periodika:

 Arcidiecézní charita Praha: bulletin speciál. Praha: Arcidiecézní charita Praha, 2012- . ISSN 2464-6431. Dostupné také z: http://praha.charita.cz/onas/bulletin.

Caritas: časopis České katolické charity. Praha: Česká katolická Charita, 1997-2004.

Charitní zpravodaj: váš poskytovatel sociálních služeb. Katolická církev. Oblastní charita Uherský Brod. Uherský Brod: Oblastní charita Uherský Brod, [2011]- .

 Katolická církev. Diecézní charita Litoměřice. Zprávy charity. Litoměřice: Diecézní charita, [2001]-2011. Vydávání zastaveno.

 Kruh přátel Diakonie. Modré z nebe: zpravodaj Diakonie Českobratrské církve evangelické. Praha: Diakonie Českobratrské církve evangelické, 2002-2009. Vydávání zastaveno.

 

Použité zdroje

* Online katalog SVK Ústí nad Labem
* Jednotná informační brána
* Souborný katalog ČR (SKC)
* Theses.cz
* webové stránky Oblastní charity Ústí nad Labem

Obor

Sociologie

Okres

Ústí nad Labem

Knihovna

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Datum zadání dotazu

26.01.2018 11:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu