Charakteristika baroka

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval byh najít výstižnou charakteirsiku baroka jako celku, dále ještě charakteristiku barokní architektury. Děkuji

Odpověď

Charakteristiky baroka lze nalézt v různých výkladových slovnících. V textu e-mailu znamená (...) vynechání textu oproti originálu.

Nejobsáhlejší heslo obsahuje Ottův slovník naučný. Sv. 3, B - Bianchi. Praha : J.Otto, 1890. Barok, s. 344-347.
Barok, barokní, barokový (franc. baroque, podivný, zvláštní) znamenalo původně něco nepravidelného a užíváno výrazu toho zvláště v klenotnictví pro jistý druh perel podlouhlých, stočených nebo zakřivených.(...) Časem nazýváno barokním to, co se odchylovalo od pravidelnosti, co mělo neobvyklý, vykroužený tvar. Teprve v našem století [19.] označována slovem tím určitá fase ve vývoji umění, totiž doba následovavší po vyspělé renaissanci. (...). V přeneseném smysle užívá se tohoto výrazu pro charakteristiku myšlénky podobně as jako slova "bizarrní", a označuje se jím nápad neobvyklý, překročující míru. (...).
Barokový sloh jest výraz uměleckého směru, jakýž zavládl, když umění renaissanční dospělo podstatou svou v 2.pol. XVI. stol. v poslední fasi svého vývoje. (...) Po přepjetí sil svých upadá v I. pol. XVIII. st. v extrém; na místo mohutného výrazu a tvaru nastupuje hravá forma drobného detailu, jenž zanechává své podružné funkce a stává se v umění tak zv. rokoka. (...).

Dále např. Příruční slovník naučný. Sv. 1, A-F. Praha : Nakladatelství Československé akademir věd, 1962. Baroko, s. 173.
baroko [portug.], zákl. sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18.stol., v období rozkvětu feudálního absolutismu a boje za nár. jednotu v evr. zemích. Ideovým základem baroka je protireformace; baroko oslavuje církev i vysokou šlechtu. (...) Snaha o umocnění dojmu vedla boroko k monumentalizaci forem, vzrušenému patosu,dynamice a okázalému přepychu. Podporováno církví (baroko řádové, zejm. u jezuitů) a feudální, světské; (...) V architektuře se baroko vyznačuje okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí, splýváním architektury s plastikou a malbou; v půdorysu i formách převládají křivky a nepravidelné linie (...).

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Sv. 1, A/F. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996. Baroko, s. 212-213.
(...) c) výtv. umění v arch. se dynamika baroka projevila v utváření prostoru (obliba elipsovitého půdorysu), stavebních článků, kleneb a stěn. Význ. je urbanismus, plánování zahrad, stavba pevnostních systémů. (...).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu