Chammurapiho zákony

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat do čeho byly vytesávány Chammurapiho zákony

Odpověď

Dobrý den,

Chammurapiho zákoník je vytesán do dioritové stély - černého kamene. "Stéla nazývaná "zákony Chammurapiho" byla nalezena při archeologickém výzkumu města Sús, kam byla spolu s další kořistí zavlečena ve 13. st. př. Kr. Elamity."

(Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha : Libri, 1999. s. 129.)

Stéla byla pádem rozlomena na 3 části. Po sestavení jednotlivých dílů do sebe měřila 2,25 m s dolním obvodem 1,90 m a horním 1,65 m.

(KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha : Academia, 1979.)

"Na jejím vrcholu je reliéf, který zobrazuje krále Chammu-rabiho před trůnícím bohem (pravděpodobně Šamašem). Pod tímto reliéfem je vytesán text zákoníku, který se skládá ze tří částí. V prologu, který je psán v první osobě, se král zmiňuje o významných skutcích, které podnikl na poli válečném i mírovém. (...) Po prologu následuje vlastní text zákonů a celé dílo je završeno epilogem." Epilog obsahuje přání, aby dané zákony byly dodržovány navěky, požehnání budoucím vladařům a proklínací formuli, podle které bude bohy potrestán každý, kdo by stélu ukradl, zničil či poškodil.

(PECHA, Lukáš. Babylónie. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. s. 115.)

Více informací o Chammurapiho (či Chmmu-rabiho) zákoníku můžete nalézt ve výše zmíněných publikacích či v následujících zdrojích:

* RIZZA, Alfredo. Asyřané a Babyloňané : poklady starobylých civilizací. V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1893-9.

* NOVÁKOVÁ, Nea. Dějiny Mezopotámie. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-416-0.

* GLASSNER, Jean-Jacques. Mezopotámie : 34. století př.n.l. až 539 př.n.l.

1. vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-664-8.

* Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADk

Další literatura - viz dotaz Ptejte se knihovny:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ola001/chamurapiho-zakonik

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.12.2010 11:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu