Četnictvo - sebeobrana

Text dotazu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li se někde rozebírá sebeobrana četnictva. Moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

chod četnických stanic a jednotlivé povinnosti, zákazy a nařízení pro četnictvo upravovaly v první polovině 20. století organizační předpisy - služební instrukce.
Tyto instrukce vydané 13.7. 1923, Výnos Ministerstva vnitra č. 47.446/13, upravovaly všechny okruhy problémů týkajících se postavení a činnosti četnictva.
Dle těchto instrukcí byl "četník při provádění služebních výkonů povinen chovat se vážně, slušně a uctivě, vystříhat se přehmatů, sprostot a surovostí slovem a činem." Důraz byl tedy kladen na předcházení možným konfliktům.
Pokud se ovšem četník do konfliktu dostal a hrozilo mu napadení ze strany pachatele, byl oprávněn použít k sebeobraně a obraně dalších osob donucovacích prostředků, v krajním případě i zbraně.
O použití zbraně pojednával paragraf 13 zákona č. 299/1920 Sb. z. a n. (dané nařízení bylo novelizováno v roce 1927 a 1928). Dle tohoto nařízení mohl četník užít zbraně jen v případě:
1. nutné obrany, aby odvrátil násilný útok, jež na něho byl učiněn, nebo jímž ohrožuje život jiné osoby 2. nelze-li jinak překonati odpor, jež směřuje k zmaření služebního výkonu 3. aby bylo zamezeno útěku nebezpečného zločince V roce 1927 byla práva četníků na použití zbraně rozšířena ještě o situaci ohrožení.
Všechny, i sebeobranné prostředky, směly být užity až po předchozím slovním upozornění a případném použití mírnějších donucovacích prostředků ( napomenutí, zatčení, přiložení svěracích řetízků, pronásledování, vyzvání přítomných osob k pomoci, použití méně nebezpečné zbraně).
O veškerém použití zbraní byl veden záznam, který byl předáván Ministerstvu vnitra.
Více se můžete dočíst v publikacích:
* MACEK, Pavel. Dějiny policie a četnictva. II, Československá republika (1918-1939). 1. vyd. Praha : Police history, 1999. ISBN 80-902670-0-9 (váz.)
* MACEK, Pavel. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). 1. vyd. Praha : Themis, 1997. ISBN 80-85821-52-4 (váz.)
* MACEK, Pavel. Dějiny policie a četnictva. III., Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939-1945). 1. vyd. Praha : Police history, 2001. ISBN 80-86477-01-0.
Zákon o četnictvu:
*
http://www.cetnictvo.cz/nove/cetnictvo/historie.htm#Zákon_č._299/1920_Sb.,_z
e_dne_14._dubna_1920,_o_četnictvu_

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.10.2011 14:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu