Cestovní ruch - EU

Text dotazu

Která ze zemí EU může nejvíce konkurovat Řecku v cestovním ruchu podle ukazatelů návštěvnosti, vlivu turismu na HDP, zaměstnanost apod.?

Odpověď

U všech uvedených zemí se jedná o údaje z roku 2004-2005.

 

1. Itálie  - roční návštěvnost 42 mil. turistů, 18% HDP, 22% zaměstnanosti v cestovním ruchu, obrat 30,3 miliard Euro

 

2. Řecko - roční návštěvnost 14 mil. turistů, 14,3 % HDP, 16,5 % zaměstnanosti v cestovním ruchu, obrat 23,2 mld Euro

 

3. Španělsko - roční návštěvnost  58,5 mil. turistů, 11% HDP, 12% zaměstanosti v cestovním ruchu, obrat 60 mld USD

 

4. Německo - roční návštěvnost 17,3 mil turistů, 8% HDP, obrat 185 mld Euro.

 

Tabulka je složena podle podílu cestovního ruchu na HDP.

 

Prameny:

Yearbook of Tourism Statistics. Data 2000-2004. Madrid, World Tourism Organization 2006.

Compendium of Tourism Statistics. Data 2000-2004. Madrid, World Tourism Organization 2006.

Sustainable Tourism as a Factor of Cohesion Among European Regions. Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities 2006.

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.unwto.org/statistics/index.htm

http://www.businessinfo.cz/cz/ - zde najdete nejpodrobnější informace o vývoji cestovního ruchu v jednotlivých zemích světa ( teritoriální informace - země, ekonomická charakteristika země - služby)

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu