cestovní ruch a legislativa

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala na 2 otázky.
1) Jak ovlivnilo přijetí nového občanského zákoníku v České republice legislativu v oblasti podmínek podnikání v cestovním ruchu (zákon č. 159/1999 Sb., cestovní smlouva x smlouva o zájezdu)?
2) Které činnosti vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve vztahu k cestovním kancelářím?
Děkuji a přeji hezký den

Odpověď

Dobrý den,

k zodpovězení vašich otázek můžeme doporučit některé zdroje, které lze najít v elektronickém katalogu NK ČR. Přímo knihu, která by informovala pouze o vámi sledované problematice, jsme ale nenašli. Mohly by se jí věnovat jen určité kapitoly z monografií, proto posíláme několik bibliografických záznamů a je na vás, abyste si knihy sama prostudovala.

V elektronické katalogu Národní knihovny ČR, katalogy a databáze, báze NKC na www.nkp.cz, lze najít knihy, které by se problematikou mohly zabývat. Vyhledávat můžete pomocí klíčových slov; zde několik titulů na ukázku:

Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj. Praha: Oeconomica, 2007. 123 s. ISBN 978-80-245-1159-7.

 

Houška, Petr a Petrů, Zdenka. Cestovní ruch v působnosti orgánů EU: (vybrané dokumenty). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 275 s. ISBN 978-80-245-1645-5.

 

Orieška, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. V Praze: Idea servis, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.

 

Garcia Carreté, Didac, Henriksson, Jonatan a Schneider, Miriam. 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 439 s. ISBN 80-239-7678-8.

 

Stehlík, Antonín. Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu: distanční studijní opora. Vyd. 1. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010. 123 s. ISBN 978-80-87300-10-7.

 

Ondřej, Jan et al. Ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xviii, 348 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-558-2.

 

Sysel, Jiří a Zurynek, Josef. Management cestovní kanceláře a cestovní agentury. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 120 s. ISBN 978-80-86723-78-5.

 

Kostková, Miroslava, Němčanský, Milan a Torčíková, Eva. Management služeb cestovního ruchu. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7248-510-9.

 

Nechvílová, Stanislava, Holý, Michal a Krátký, Jiří. Navazování partnerství pro cestovní ruch. 1. vyd. Pardubice: První regionální rozvojová, 2006. 114 s. ISBN 80-903866-2-8.

 

Svoboda, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xx, 304 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-313-4.

 

Zda v knihách je přesně to, co hledáte, musíte posoudit sama.

 

Informace lze najít také např. na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-pro-cestovni-kancelare-a-agentury.

Dále na téma, která vás zajímá, bylo napsáno několik školních prací, (např.  bakalářská práce Tomáše Hložánka Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře is.muni.cz/th/63027/esf_b/hlozanek_bakalarska_prace_final.doc),  které lze volně dohledat na internetu, rovněž tak další odkazy  na toto téma najdete pomocí různých vyhledávačů na internetu, např. http://www.ackcr.cz/tiskove-zpravy/zname-klicove-problemy-v-cestovnim-ruchu/

 

http://books.google.cz/

Další zajímavý odkaz, který se týká cestovní kanceláře a nové legislativy (zákon č. 159/1999 Sb.),  byl uveřejněn na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Dokumenty - Právní výklady MŠMT http://www.msmt.cz/  'Stanovisko legislativního a právního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k dopisu p. Martina Tmeje, majitele Cestovní kanceláře Babička'

"Odbor legislativní a právní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel v poslední době několik dotazů a žádostí o právní výklad pojmu "kompletizace zájezdů"... "

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.06.2014 14:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu