cestovní ruch

Text dotazu

Dobrý den, kolik cestovní ruch zaměstnává celosvětově pracujích a kolik "vydělá" peněz. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, nejvýznamnější institucí, která zpracovává mezinárodní statistiky cestovního ruchu, je Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO): http://www.unwto.org/index.php . Výsledky statistických šetření pravidelně vycházejí v nakladatelství této organizace. Některé údaje ovšem naleznete ve volné verzi periodika UNWTO -  World Tourism Barometer: http://unwto.org/facts/menu.html. Mimo jiné se zde můžete dočíst, že světový zisk z cestovního ruchu činil v roce 2007: 856 bilionů US$ (či 625 bilionů €).( http://unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom08_2_en_LR.pdf ).

Statistika zaměstnanosti není, bohužel, organizací UNWTO volně uveřejněna. V roce 2008 byla vydána publikace:  Sources and Methods: Labour Statistics – Employment in the Tourism Industries (http://pub.unwto.org/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop/Products/1454/SubProducts/1454-1 ) Dle souborných katalogů ČR ovšem není publikace dosud dostupná v některé z knihoven ČR.  Určité údaje o zaměstnanosti v oboru cestovního ruchu přináší článek: FERGUSON, Lucy. The United Nations World Tourism Organisation. New Political Economy; Dec2007, Vol. 12 Issue 4, p557-568, který v plném textu zpřístupňuje licencovaná online databáze EBSCO. V článku se můžete dočíst, že zaměstnanost v oboru cestovního ruchu tvoří okolo 3 procent celkové zaměstnanosti. Cestovní ruch nabízí přibližně 192 miliónů  pracovních míst ( informace by měly pocházet z: International Labour Organization, ‘Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Catering and Tourism Sector’, report for discussion at the Tripartite Meeting on the Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Catering and Tourism Sector, Geneva 2001, http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmhct01/tmhct-r.pdf ).

Pokud byste potřebovala literaturu k tématu, nejvíce zahraničních publikací zaměřených na cestovní ruch a statistiky cestovního ruchu nabízí knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze: http://ciks.vse.cz/

Použité zdroje:
* online licencovaná databáze EBSCO (dostupná i Referenčním centru NK ČR či přes vzdálený přístup: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 )
* INDROVÁ, Jarmila. Mezinárodní cestovní ruch : vybrané kapitoly.  1.vyd.  Praha : Oeconomica, 2007.
* Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO): http://www.unwto.org/index.php .

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.02.2009 15:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu