cestovní ruch

Text dotazu

dobrý den prosí­m o radu. Kde na internetu můžu dostat informace o historii (první­ zmí­nce) cestovní­ho ruchu, co pojem cestovní ruch znamená, a charakteristiku cestovní­ho ruhu...předem děkuji za odpověď...

Odpověď

Dobrý den, internetových odkazů, které by přinášely podrobné a informačně důvěryhodné zpracování tématu cestovní ruch, jsme nenašli mnoho. V ČR ovšem bylo vydáno značné množství knih, které se danému tématu věnují.
Historie cestovního ruchu je spjata s dějinami cestování. Za nejstarší cestovatele jsou považováni Řekové, Egypťané a Římané. Rozvoj cestování je spjat s počátkem obchodních, objevitelských a kolonizačních cest do zámoří.
Jedním z prvních známých cestovatelů byl Marco Polo (1254 - 1324). Počátky moderního cestovního ruchu jsou datovány do 17.a 18.století a jsou spjaty s průmyslovou revolucí. V tomto období také šlechtici a obchodnici začali užívat práva volně cestovat po cizích územích. S organizovaným cestovním ruchem je spojováno jméno Angličana Thomase Cooka, jenž založil první cestovní kancelář (1841) a pořádal první organizované výlety. Více informací o historii cestovního ruchu naleznete v knize:
* RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch : (soubor studijních materiálů). 2.vyd. Ostrava : Key Publishing, 2007. ISBN 978-80-87071-44-1 (Key Publishing : brož.) ;978-80-86575-57-5
Některé informace, zvláště zaměřené na vývoj cestovního ruchu na našem území, nabízí internetová stránka:
http://www.cestovni-ruch.cz/cestovky/vznik.php .

Definicí cestovního ruchu existuje několik. Šířka možností definování je spjata s mnohooborovostí výkladu pojmu. Všeobecně uznávanou definicí by ovšem měla být definice vytvořená na konferenci Světové organizace cestovního ruchu  (WTO - World Trade Organization) v roce 1991. Definice zní: "Cestovní ruch znamená dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle ne 1 rok, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi".
Další definice naleznete např. na internetové stránce:
http://www.mzp.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKBFB1O09O .

Více informací k cestovnímu ruchu (charakteristiku, typologii apod.) přinášejí níže uvedené knihy:
*  RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch : (soubor studijních materiálů). 2.vyd. Ostrava : Key Publishing, 2007. ISBN 978-80-87071-44-1 (Key Publishing : brož.); 978-80-86575-57-5
*  FORET, Miroslav. Cestovní ruch. 1.vyd. V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. ISBN 80-7157-838-X (brož.)
*  ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch : vývoj, organizace a řízení. 1.vyd. Praha : OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8 (váz.)
*  HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch : pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3 (brož.)
*  INDROVÁ, Jarmila. Cestovní ruch : (základy). 1.vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1252-5 (brož.)
*  PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. ISBN 80-239-0152-4 

Další publikace můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc či v České národní bibliografii:
http://sigma.nkp.cz/cze/cnb .

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2008 13:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu