Cestovní kancelář - definice

Text dotazu

Kde najdu informace o cestovní kanceláři
a byly byste tak hodní a napsali mi definici podle výkladového slovníku?

Odpověď

Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou (subjektem) cestovního

ruchu, jejímž hlavním předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a

zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. Produktem CK je

služba, která byla vytvořena na základě identifikace přání a potřeb

zákazníků. Tyto služby rozdělujeme na základní a doplňkové. Mezi hlavní

služby zprostředkované cestovními kancelářemi patří ubytování, stravování a

doprava.

In.: Malá encyklopedie cestovního ruchu

Cestovní kanceláře jsou buď soukromé (výdělečné), neb oficiální; jejich

úkolem je sloužit cestujícímu obecenstvu poskytováním informací, potřebných

pro cestovní rozvrh a rozpočet. Většinou se k tomu připojují i služby

další, jako prodej jízdenek, obstarávání pasů nebo vis, proclívání

zavazadel, reservování pokojů v hotelích, výměna peněz a pod.  C.k. též

organisují společ. cesty neb výlety, mnohdy i se stravováním a ubytováním

účastníků a dodávají pro ně vlast. průvodce, mnohdy i vlastní vozidla

(lodi, autocary)

In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku

naučnému. Dílu prvého svazek druhý. Praha, Nakladatelství J.Otto sro. 1931

Literatura:

Malá, Vlasta: Základy cestovního ruchu. Praha, Vysoká škola ekonomická

2002.

Malá, Vlasta: Cestovní ruch (vybrané kapitoly). Praha, Vysoká škola

ekonomická 1999.

Malá, Vlasta: Cestovní ruch a Evropská unie: vybrané kapitoly. Praha,

Vysoká škola ekonomická 2000.

Hladká, Jitka: Technika cestovního ruchu. Praha, Grada 1997.

Indrová, Jarmila: Cestovní ruch I. Praha, Oeconomica 2004.

Rambousek, Jan: Cestovní kanceláře a daně: zákony související s daňovou

problematikou v podnikání cestovních kanceláří, agentur a v mezinárodní

přepravě. Praha, ASPI 2003.

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj

2002.

Čech, Jiří: Malá encyklopedie cestovního ruchu. Vybrané pojmy v češtině a

angličtině, definice, zkratky. Praha, Idea servis 1998.

Jafari, Jafar: Encyklopedia of Tourism. London, Routledge 2000.

Hesková, Marie:  Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha,

Fortuna 2006.

Internetové odkazy:

www.czechtourism.cz

www.world-tourism.org

www.cot.cz

http://klikni.idnes.cz/clanky.asp?f=p&slovo=cestovní%20kancelář

www.wttc.org

                                                                          

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu