český znak a jeho původce

Text dotazu

Dobrý den, prosím vás mohli bysme mi odpovedět na 2 otázky? kdo zavedl český znak a nějaké informace k tomu člověku? Děkuji za vaší odpovět a přeji příjemný zbytek dne

Odpověď

Dobrý den, pokud máte na mysli český znak jako takový, tedy dvouocasého stříbrného lva na červeném poli, jeho prvním uživatelem byl Přemysl Otakar II. (1253 - 1278). (Informace o osobě Přemysla Otakara II.např.:  KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II : král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. 1. vyd. Vimperk : Tina, 1993. ISBN   80-85618-10-9 ; internetové stránky:
http://www.libri.cz/databaze/kdo18/list.php?od=p&start=66&count=1 ; http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II. aj. ).

Jednoocasý lev se na našem území užíval již dříve. Dle Dalimilovy kroniky získal znak jednoocasého lva Vladislav II. (1140-1173) od Fridricha I. Barbarassovy za vojenskou pomoc v severní Itálii. (Vladislav II. např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II., ŽEMLIČKA, Josef. Přemyslovci : jak žili, vládli a umírali.1.vyd.Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.ISBN 80-7106-759-8 (váz.),  MOUČKOVÁ, Miroslava.Za časů přemyslovských knížat.1. vyd.Praha : Daryl, 2006.ISBN 80-901430-6-7 (váz.)aj.).

V souvislosti se vznikem samostatného Československa v roce 1918 byla zřízena při prezídiu ministerské rady tzv.znaková anketa, později přejmenovaná na znakovou komisi. Složena byla z významných historiků a archivářů. (Seznam stálých členů naleznete v knize "Československá státní a vojenská symbolika s.31.) Výběr československých státních znaků byl zdlouhavý a plný dohadů, až v roce 1920 byl přijat zákon 252 Sb. o státních symbolech. Státní vlajku a státní znaky vypracoval koncipista státního archivu Jaroslav Kursa ve spolupráci s Gustavem Friedrichem, umělecky zpracoval znaky i vlajku prof.František Kysela se svými žáky. (Jaroslav Kursa: http://web.uhk.cz/cvp/vexiinfo/vexiinfo80.pdf (aj.),Gustav Friedrich v :Ottova encyklopedie obecných vědomostí nové doby na CD-ROM [elektronický zdroj]. Zlín : Aion CS, c1998, František Kysela: http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=9&name=KYSELA+FRANTI%A9EK ; Ottova encyklopedie obecných vědomostí nové doby na CD-ROM [elektronický zdroj]. Zlín : Aion CS, c1998; Nová encyklopedie českého výtvarného umění.1.sv. 1.vyd.Praha: Academia, 1995.ISBN 80-200-0521-8 (sv. 1 : váz.).

Česká republika přijala zákon o státní symbolice 17. prosince 1992. Oba státní znaky získaly výtvarnou stylizaci Jiřího Loudy, malý státní znak je prakticky totožný s malým státním znakem z roku 1920, velký státní znak je rozdělen do čtyř polí, na nichž jsou dva stříbrní dvouocasí lvi, moravská orlice a slezská orlice. (Informace o Jiřím Loudovi: Nová encyklopedie českého výtvarného umění.1.sv. 1.vyd.Praha: Academia, 1995.ISBN 80-200-0521-8 (sv. 1 : váz.) aj.).

Více se o státních znacích dočtete v publikacích:
SEDLÁČEK, Pavel.Česká panovnická a státní symbolika : vývoj od středověku do současnosti : katalog výstavy : 28. září - 31. října 2002 = Czech sovereign's and state's symbols : their evolution from the middle ages up to the present : catalogue of the exhibition / Pavel Sedláček ; Eva Gregorovičová - editor  Vydání   Vyd. 1. Praha : Státní ústřední archiv, 2002. ISBN 80-85475-86-3 (brož.)

SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika. Praha : Impuls, 1991. ISBN 80-85469-03-0 (brož.)

(zdroje zde uvedených informací)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.01.2008 18:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu