český název pro obřad nad mrtvým

Text dotazu

Překladatelka ze španělštiny hledá český výraz k popisu situace, kdy u zemřelého zůstávají příbuzní a modlí se. Zdá se nám, že u nás tyto obřady nebyly, nevzpomněli jsme ani na oporu v literatuře.

Odpověď

Dobrý den,

hledala jsem především v etnografických pramenech, ale popisy doby od úmrtí do pohřbu (samotnému pohřbu a obřadům s ním spojených, je věnována pozornost mnohem větší), neuvádějí žádný specifický termín pro tuto část loučení s mrtvým.
Po omytí, oblečení atd. byl zemřelý vystaven a rodina, příbuzní, ev. i sousedé u něho bděli, modlili se, přicházeli se s ním rozloučit. Příkladem takového líčení je mj. článek Ludvíka Kratochvíla Pohřební zvyky v čas. Malovaný kraj, roč. 3. 1948, č. 10, s. 118. PhDr. A. Navrátilová, CSc., etnografka a folkloristka, specializující se na lidovou religiozitu, vydala v r. 2004 souhrnnou monografii Narození a smrt v české lidové kultuře, zpracovanou na základě rozsáhlého studia pramenů a z ní cituji příslušnou pasáž z kap. Mezi smrtí a pohřbem, z oddílu Od úmrtí k pohřbu:
"...Až do pohřbu se u lože zemřelého scházeli také sousedé s rodinou za společného modlení a zpěvu nábožných písní... Večerní modlení vedl a zpěv vedl zpravidla zpěvák, předříkávač nebo modlil (modlič)... Noční hlídání (strážení) zemřelého za zpěvu a modlení trvalo téměř do rána. Lze ho považovat za reziduum někdejšího bdění nad mrtvým, které bylo jedním z pohanských obyčejů, zapovídaných křesťanskou církví ... Bdění při mrtvole ... Bylo rozšířeno u všech Slovanů a jeho obdoy nacházíme i u jiných evropských a mimoevropských národů. U starých Čechů bylo známé jako "umrlčí večer", o kterém se zmiňuje Komenský... přešlo do křesťanství, postupně se podřídilo církevní liturgii a v polovině 19. stol. se uchovaly již jen některé zbytky, hlavně besedování a hraní karet...." Průběh nočního bdění na Valašsku z let 1947-48 cituje autorka z práce D.Palátové-Cveklové Poslední věci: "... Sousedé-přátelé zesnulého přicházeli na modlení, zpívání nebo na "oficiu" buď oba večery, po které mrtvý ležel v domě, nebo jen v předvečer pohřbu... Zpívali pohřební písně ... Vedle těchto písní se lidé modlili litanie, hodiny za zemřelé (officium defunctorum - odtud hoficia), žalmy ..."
Snad Vám a hlavně Vaší překladatelce tyto údaje pomohou.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.02.2008 08:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu