český kronikář

Text dotazu

Dobrý den, ke studijním účelům bych potřeboval vypátrat kronikáře ,který v období zemí koruny české psal o císařovi majíc dar knih ... Pokud byste měli nějaké pomocné informace budu moc rád.
Pracuji na projektu Rozhlasové akademie třetího věku. Všechny otázky už mám zpracované, nýbrž mi schazí posledni pátráni po danem kronikáří, ktery v období KNIHOVEN ZEMI KORUNY CESKE psal o císaři majíc dar knih... pátral jsme dlouho, ale zatím bezvýsledně. Tak pokud budete mít nějakou indicii, budu moc rád.

Odpověď

Dobrý den, předpokládáme, že máte na mysli otázku ze studijního oboru  Z dějin knihoven v zemích Koruny české  Rozhlasové akademie třetího věku  "Jak se jmenoval kronikář, který zaznamenal údaje o císařově daru knih?"
(http://www.vital-online.cz/PDF/strana_029.pdf).

Tímto kronikářem byl podle našeho názoru Beneš Krabice z Veitmile (Weitmile). Kniha Pražské Klementinum uvádí, že v latinské Kronice pražského kostela (Cronica  ecclesiae Pragensis), jejímž autorem je Beneš Krabice z Weitmile, jsou popisovány počátky univerzitní knihovny mimo jiné i takto:
... Pan Karel pak vida, že se toto učení znamenitě a chvalně rozšiřuje, daroval univerzitě židovské domy a zřídil v nich kolej mistrů, aby tam denně přednášeli a disputovali, zřídil pro ně knihovnu a daroval jim dostatek knih nezbytných pro studium.  Karel IV. roku 1370 svůj první dar ještě rozmnožil pozůstalostí vyšehradského děkana a protohumanisty Viléma z Lestkova, jak poznamenává kronikář Beneš Krabice z Weitmile, "za sto hřiven sto čtrnácti svazky knih svaté universitní knihovny. Více informací o kronice i jejím autorovi můžete získat např. v Lexikonu české literatury.

Latinský text kroniky Cronica  ecclesiae Pragensis naleznete  na http://digilander.libero.it/vlepore47/CRONICA%20ECCLESIAE%20PRAGENSIS.htm,
věnování knih univerzitě je zmíněno ve čtvrté knize (Liber Quartus). Citace příslušného latinského textu jsou uvedeny  v knize Pokladnice věků. Český překlad kroniky vyšel v roce 1940 a ukázky z kroniky v roce 1958:
* KRABICE Z VEITMILE, Beneš. Panování císaře Karla IV. V Praze : Pokrok, 1940. 79 s.
* HEŘMANSKÝ, František. Čtení o Karlu IV a jeho době. Praha : Svobodné slovo-Melantrich, 1958. 486 s.

použitá literatura:
* VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha : Národní knihovna v Praze, 1990. s. 13, 15. ISBN 80-901092-4-1.
* SAJÍC, Jan. Pokladnice věků : Klementinum a Universitní knihovna. Praha : Národní a universitní knihovna v Praze, 1948.  s. 10.
* URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství,1957. s. 7.teologie a kanonického práva a jiných svobodných knih". V knize Pokladnice věků je dále upřesněno, že informace o první  knižním daru Karla IV. univerzitě byla v  Krabicově kronice uvedena k roku 1366. Tento údaj naleznete i v publikaci Rukopisy a vzácné tisky pražské
* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 2, H-L. sv. II, K-L.  Praha : Academia, 1993. s. 910. ISBN 80-200-0469-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 15:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu