český komitét modrý štít

Text dotazu

Dobrý večer,
ráda bych se zeptala, jestli existuje v praxi spolupráce knihoven v ČR s
Českým komitétem Modrý štít? Informace o ČKMŚ jsem našla, ale v téhle otázce
si nejsem jistá. Pokud odpovíte co nejrychleji, budu vám moc vděčná.

Odpověď

Dobrý den,

Český komitét modrého štítu (dále ČKMŠ) je nezisková společnost, jejímž cílem a posláním je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně ohroženého kulturního dědictví. ČKMŠ poskytuje cenné informace o realizaci rychlé pomoci ohroženým fondům a jejich správcům a to formou vydávání příruček, budování databáze expertů- např. katalog restaurátorů nebo přehled spojení operačních a informačních středisek HZS ČR, organizování školení a seminářů; souhrně řečeno buduje systém kontaktních míst pro poskytování a vyžadování pomoci a zaměřuje se na informační činnost v oblasti prevence.

Co se týče praktické spolupráce knihoven s ČKMŠ se nám bohužel mnoho konkrétních informací zjistit nepodařilo. Kulturní instituce, kterých se tato problematika týká, mohou jednak využívat informace z domovské stránky společnosti (http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm), zúčastnit se odborných seminářů či jednoduše spolupracovat s ČKMŠ a dát tak k dispozici své znalosti a třeba i osobní zkušenosti.

Pro konkrétní příklady spolupráce jsme nalezli následující:

GIEBISCH, Roman. Poprvé v Seči. Knihovní obzor. 2001, roč.9, č.3, s.3-7. ISSN 1210-5791.

"Na otevřený dopis PhDr. Víta Richtera, kterým vyzýval ředitele nejvýznamnějších českých knihoven ke spolupráci v této oblasti (pozn. předešlý odstavec článku se týkal spolupráce ČKMŠ se svými partnery na školeních, zahrnujících výcvik spojený s výjimečnými situacemi) odpovědělo pouze 15 institucí! ... při velkém počtu knihoven v České republice je toto neuvěřitelné. ... "  (konkrétně se jednalo o SVK České Budějovice, SVK Ostrava, SVK Olomouc, SVK Plzeň, Knihovna Národního muzea v Praze, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Státní pedagogická knihovna v Praze, OK Tábor, OK Strakonice, OK Parrdubice, MK Praha, MK Břeclav, MK Jablonec nad Nisou, MK Znojmo, MK Rokycany).

Turková, Helga. Knihovna Národního muzea a povodeň v Terezíně v roce 2002. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2008-05-13]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/1476.

"Dále se naši pracovníci účastnili dne 18.11.2002 semináře Povodeň, co dál..., který Národní muzeum organizovalo ve spolupráci s Českým výborem ICOM a Českým komitétem Modrý štít."

 

Článků o ČKMŠ bohužel moc není, spolu s výše zmíněnými naleznete v databázi knihovnické literatury KKL (http://sigma.nkp.cz/F/) 6 záznamů článků (po zadání "Modrý štít český komitét"). Bohužel ani vyhledávání ve volně dostupných zdrojích na internetu (především www.google.cz) nepřineslo mnoho relevantních informací o spolupráci MŠČK a knihoven.

Další použitá literatura:

CASLIN 2003 : zvládání krizí a jejich následků = Crisis management and recovery. [odpovědný redaktor Františka Vrbenská]. 1. vyd.. Praha : Státní technická knihovna, Národní knihovna ČR, 2003. 96 s. ISBN 80-86504-10-7 (Státní technická knihovna) * 80-7050-439-0 (Národní knihovna ČR)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.05.2008 11:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu