Česko - řecké vztahy po roce 1918 dodnes

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o pomoc při výběru publikací k seminární práci do
předmětu Zahraniční politika ČSR po roce 1918, na téma Česko(slovensko)
řecké vztahy po roce 1918 do dnes.
Předem mockrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k vyhledání vhodné literatury můžete použít Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc , databázi bibliografických citací výběrových článků: Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://sigma.nkp.cz/cze/anl , popřípadě katalog České národní bibliografie: http://sigma.nkp.cz/cze/cnb a Souborný katalog ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc .

Vyhledávání v daných katalozích je na stejném principu, tedy pomocí klíčových slov či známých údajů (autor, název, vydavatel apod.). Hledaný výraz můžete dále zpřesňovat pomocí panelu "zpřesnit". Při vyhledávání můžete použít i krátící znaky ? nebo * (např. zahran? polit? aj.).

Databáze českých článků z novin, časopisů a sborníků nabízí citace vybraných článků určitých periodik. Bohužel zde nenaleznete plný text článku (pouze u některých citací je připojen odkaz na plný text přístupný v Národní knihovně).

Výběrová článková bibliografie je v Národní knihovně budována od roku 1945.

Nejprve v kartotékové podobě a od roku 1953 do roku 1991 v tištěné podobě.                 (Viz. http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm )

Protože dosud nebyly zkatalogizovány všechny knihy do Online katalogu Národní knihovny, je možné, že při vyhledávání využijete i Naskenované katalogy (KATIF): http://katif.nkp.cz/ . Dohledat zde můžete další exempláře vybraných knih, které je možné si zapůjčit ke studiu do Všeobecné studovny Národní knihovny (v případě, že v Online katalogu NK ČR je uveden jen exemplář Národního konzervačního fondu apod., popřípadě starší knihy vydané před rokem 1900.)

Jako příklad Vám zde uvádíme několik knih, které by se daným tématem mohly zabývat:

* VESELÝ, Zdeněk. Československá zahraniční politika 1914-1945 : (dokumenty) : výběr a komentáře. 1.vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2000. ISBN 80-245-0013-2 (brož.)

* KLIMEK, Antonín. Československá zahraniční politika 1918-1938 : kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-88-9 (brož.)

* Československá zahraniční politika 1945-1989 : (dokumenty). 1.vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2001.ISBN 80-245-0213-5 (brož.)

* Deset let československé zahraniční politiky : [Činnost ministerstva zahraničních věcí]. V Praze : Ministerstvo zahr. věcí, 1928

* PETRUF,Pavol. Československá zahraniční politika 1945 - 1992. Bratislava: Historický ústav SAV, 2007. ISBN: 978-80-969782-0-5

Více publikací a článků dohledáte ve výše zmíněných katalozích.

Podrobně se dějinám Československa věnují dva ústavy Akademie věd ČR: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Historický ústav AV ČR. Katalogy a bibliografické databáze obou institucí by Vám mohly při dohledávání literatury k tématu také značně pomoci. Katalogy a databáze Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR:

http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna/katalogy-a-databaze , bibliografická databáze a katalog Historického ústavu AV ČR: www.hiu.cas.cz/ .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.03.2008 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu