česko-polské vztahy

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na vás zda byste mi prosím nemohli vyhledat literaturu na téma česko-polské kulturní vztahy v obecné rovině po roce 1989 - 2013

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty k tématu česko-polských kulturních vztahů můžete dohledat ve volně dostupných katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ , především Česká národní bibliografie, Souborný katalog ČR, online katalog Národní knihovny ČR či článková bibliografie ANL - články v českých časopisech, novinách a sbornících. Příkladem Vám uvádíme některé z dohledaných titulů v Souborném katalogu ČR, nejdříve v českém jazyce, poté i v polském, kterých je převážná většina.  Další tituly můžete dohledat zadáním klíčových slov česko-polské vztahy (případně rozepsat Česko, Polsko, vztahy), kultura apod.

* Martinek, Libor, ed. Rozumíme si navzájem?: možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století: kolektivní monografie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, kabinet literárněvědné komparatistiky, 2011. 155 s. ISBN 978-80-7248-699-1.

* Poslední, Petr. Krok ze stínu: (setkání s polskou kulturou). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 161 s. ISBN 80-7041-889-3.

Klíčová slova: kultura a společnost -- Polsko -- 20. stol. * publicisté -- Česko -- 20. stol. * Polsko -- společnost a politika -- 20. stol. *  Polsko -- kulturní vztahy -- 20. stol. *  Česko -- kulturní vztahy -- 20. stol.  * autobiografické vzpomínky

* Baron, Roman. Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia: niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XXI w.): studia i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. 372 s. ISBN 978-83-7780-789-7.

Klíčová slova: Polsko -- kulturní vztahy -- 18.-21. stol. * Česko -- kulturní vztahy -- 18.-21. stol

* Lipowski, Jaroslav, ed. a Żygadło-Czopnik, Doroty, ed. Podzwonne dla granic: polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. 422 s. Acta Universitatis Wratislaviensis; No 3182. ISBN 978-83-229-3083-0.

Klíčová slova: čeština * polština * česká literatura * polská literatura * Česko -- kulturní vztahy * Polsko -- kulturní vztahy

* Razem czy osobno - przenikanie kultur polsko-czeskich na kresach południowych: materiały z polsko-czeskiej konferencji Racibórz 22-23 października 2009r. Wyd. 1. Racibórz: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 2009. 192 s., [11 s.] obr. příl. ISBN 978-83-910588-2-4.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce -- Polsko * přeshraniční spolupráce -- Česko * Polsko -- kulturní vztahy *  Česko -- kulturní vztahy

* Pindór, Mirosława. Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne: Cieszyn-Český Tĕšín 1945-1999. Katowice: Gnome, 2006. 290 s. ISBN 83-87819-39-5.

Klíčová slova: divadlo -- Česko -- 20. stol. * divadlo -- Slovensko -- 20. stol. * divadlo -- Polsko -- 20. stol. *  Československo -- kulturní vztahy -- 1945-1992 * Česko -- kulturní vztahy -- 1993-1999 * Slovensko -- kulturní vztahy -- 1993-1999 *  Polsko -- kulturní vztahy -- 1945-1999 *  Český Těšín (Česko) *  Cieszyn (Polsko)

* Vogt, Matthias Theodor, ed., Sokol, Jan, ed. a Tomiczek, Eugeniusz, ed. Kulturen in Begegnung: Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec 2003. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. 351 s. Orbis Linguarum. Beihefte, Bd. 33. Publikationen des Collegium pontes. ISBN 83-7432-018-4.

Klíčová slova: kultura a společnost -- Evropa střední * kultura a společnost -- interdisciplinární aspekty * interkulturní komunikace -- Evropa střední * kulturní spolupráce -- Evropa střední *  Česko -- kulturní vztahy *  Polsko -- kulturní vztahy * Německo -- kulturní vztahy

* Róg, Jan. Relacje społeczno-ekonomiczne na pograniczu polsko-czeskim. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. 195 s. Studia i monografie. nr.290. ISBN 83-88796-24-0.

Klíčová slova: pohraničí * Polsko * Česko * vztahy kulturní * vztahy hospodářské * integrace * politika místní

 

Článková báze ANL (http://aleph.nkp.cz/F/):

* Babuchowski, Andrzej, Tomský, Alexander a Burian, Václav. Česko-polský dialog: možnosti, překážky a bariéry. Prostor, 2009, 84, s. 47-56. ISSN 0862-7045.

Klíčová slova: Česko -- kulturní vztahy -- Polsko -- 20.-21. stol. *  Polsko -- kulturní vztahy -- Česko -- 20.-21. stol.

* Grajewski, Andrzej. Příliš daleko. Prostor, 2009, 84, s. 5-8. ISSN 0862-7045. Dostupné také z: http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=1356&vid=84.

Klíčová slova: Česko -- zahraniční vztahy -- Polsko -- 1989- *  Česko -- kulturní vztahy -- Polsko -- 1989- *  Evropa střední -- mezinárodní vztahy -- 1989-

* Příhoda, Petr. Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy. Salve, 2008, 18(4), s. 11-16. ISSN 1213-6301. Dostupné také z: http://salve.op.cz/obsahy/2008/4_prihoda.html.

Klíčová slova: křesťanská víra -- Polsko -- Česko -- 17.-21. stol. * stát a církev -- Polsko -- Česko -- 17.-21. stol. *  Polsko -- náboženské a kulturní poměry -- 20.-21. stol. *  Česko -- náboženské a kulturní poměry -- 20.-21. stol.

* Surosz, Mariusz. Pepíkova tvář v očích Poláka. Listy, 2008, 38(1), s. 30-33. ISSN 1210-1222. Dostupné také z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=081&clanek=obsah.

Klíčová slova: česká literatura -- Polsko * Polsko -- kulturní vztahy -- Česko * Polsko -- kulturní vztahy -- Československo

* Burian, Václav. Jaký je obraz české kultury a literatury v dnešním Polsku?: rozdíl docela propastný. Host, 2007, 23(2), s. 18. ISSN 1211-9938.

Klíčová slova: Česko -- kulturní vztahy -- Polsko *  Polsko -- kulturní vztahy -- Česko

* Kaleta, Petr. Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty. Národopisná revue, 2003, 13(4), s. 233-234. ISSN 0862-8351.

Klíčová slova: kulturní vztahy -- Česko -- Polsko

Informace byste  mohla najít také  volně na internetu, zde je ovšem třeba více dbát na důvěryhodnost informací a zdrojů, ze kterých pochází, příkladem uvádíme:

* http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum - Česko-polské fórum

* http://www.mzv.cz/file/72908/BilateralniVztahy.pdf - část věnovaná Polsku - Kulturní vztahy

* http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx - 15. ledna 2009, Částka 2, 5-7 (pdf, 902 kB): 6 / 2009, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008 – 2010

* http://www.lidovky.cz/polska-ekonomicka-reforma-dopadla-lepe-nez-ceska-zni-z-konference-ln-115-/media.aspx?c=A131122_091940_ln_domov_pef

* http://www.lidovky.cz/problemem-cesko-polskych-vztahu-jsou-stereotypy-zni-z-konference-ln-12f-/media.aspx?c=A131118_134802_ln-media_mpr

Nejaktuálnější informace byste však měla dohledat na webových stránkách ministerstev České republika a Polska, např. ministerstva kultury http://www.mkidn.gov.pl/ , http://www.mkcr.cz/ či ministerstva zahraniční http://www.msz.gov.pl/pl/ , http://www.mzv.cz

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2014 18:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu