Česko-německé vztahy po roce 1993

Text dotazu

Dobrý den,

chci Vás požádat o doporučení literatury, která se vztahuje k problematice oficiálních vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo mezi lety 1993 až 2006.

Velice Vám děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k problematice oficiálních vztahů mezi ČR a SRN po roce 1993 bude dle našeho uvážení určitě dobré podívat se na web Ministerstva zahraničních věci, zejména na seznam platných mezinárodních smluv ČR s Německem.

Dále doporučujeme několik publikací, které lze nalézt ve fondu NK, některé k absenčnímu, jiné pouze k prezenčnímu vypůjčení.

  • PICK, Otto, ed. a kol. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. 268 s. ISBN 80-86506-39-8.
  • KOTYK, Václav et al. Česká zahraniční politika: úvahy o prioritách. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997. 293 s. ISBN 80-85864-30-4.
  • HANDL, Vladimír a kol. Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998. 284 s. ISBN 80-7184-643-0.
  • JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Ústava České republiky v politické praxi: výběr článků a parlamentních vystoupení z let 1996-2006. Praha: Linde, 2007. 303 s. ISBN 978-80-7201-642-6. (Kapitola 5. – Česko-německé vztahy a jiné mezinárodní otázky)
  • VONDRA, Alexandr a LOUŽEK, Marek, ed. Česko-německá deklarace: deset let poté: [sborník textů. Vyd. 1. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 178 s. Ekonomika, právo, politika; č. 57/2007. ISBN 978-80-86547-66-4. (Přístupná v digitalizované podobě, v katalogu Národní knihovny.)
  • Česko-německé vztahy 1945-2000: sborník z konference, Praha 19.11.1999. Praha: Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 1999. 92 s. ISBN 80-238-5130-6.
  • SOCHORA, Tomáš. Vývoj česko-německých vztahů po roce 1989 [online]. Brno, 2007. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/114323/fss_b/Vyvoj_cesko-nemeckych_vztahu_po_roce_1989.pdf. (Bakalářská práce na toto téma, může být také zdrojem užitečných odkazů.)

Další množství literatury si můžete zkusit vyhledat sám/sama, a to pomocí elektronického katalogu NK, či Souborné katalogu ČR. Stačí, když do vyhledávacího formuláře zadáte klíčová slova (např. „česko-německé vztahy“ „Češi a Němci“, „Německo zahraniční vztahy“ apod.). Dále doporučujeme se podívat do databáze ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících.

http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc

http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc

http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.02.2016 08:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu