česko-německé vztahy

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se zeptal na doporučenou literaturu k tématu česko-německých vztahů, zejména v 1. polovině 20. století. Literatura by měla posloužit k tvorbě proseminární práce na vysoké škole.

Odpověď

Dobrý den,

existuje poměrně velké množství publikací týkajících se česko-německých vztahů. V katalogu Národní knihovny jsme našli mimo jiné:

Petráš, René. Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Karolinum, 2009.

Kural, Václav. Místo společenství - konflikt!: Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994.

Šebek, Jaroslav. Od konfliktu ke smíření: česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013.

Mommsen, Hans, ed. et al. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Brno: Matice moravská, 2000. Publikace Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků; sv. 5.

Svědkové zamlčené minulosti = Zeugen der verschwiegenen Vergangenheit. Praha: Prago Media, [1995].

Otter, Jiří. Úděl česko-německého sousedství: pohledy do zrcadla dvanácti století společných dějin. Heršpice: EMAN, 1994.

Houžvička, Václav, ed. České pohraničí: sborník statí. Trutnov: Bona fide - Dům kultury Trutnov, 1991.

Olivová, Věra. Československo a Německo 1918-1929. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2010. Knižnice Společnosti Edvarda Beneše; sv. 37.

Moravcová, Dagmar. Československo, Německo a evropská hnutí 1929-1932. [Praha]: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2001.

Libal, Wolfgang. Češi: naši zvláštní sousedé. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008.

Makrlík, Václav. Češi a Němci: studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Praha: Ideál, 2009.

Pustejovsky, Otfrid, ed. Češi a Němci: společné dějiny - rozdělená přítomnost - budoucnost Evropy = Deutsche und Tschechen: = gemeinsame Geschichte - getrennte Gegenwart - Zukunft Europa. Mnichov: Ackermann-Gemeinde, [2003].

Brügel, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Praha: Academia, 2006.

Brügel, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1939-1946. Praha: Academia, 2008.

Richter, Karel. Češi a Němci v zrcadle dějin. Třebíč: Akcent, 1999.

Češi a Němci - ztracené dějiny? = Tschechen und Deutsche - verlorene Geschichte?. Praha: Pro nadaci Bernarda Bolzana vydalo nakl. Prago Media, 1995.

Zimmermann, Hans Dieter. Dějinné sousedství Čechů a Němců. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2012.

Hilf, Rudolf. Němci a Češi: sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny: symbióza - katastrofa - nové cesty. Praha: Prago Media News, 1996.

Jech, Karel, ed. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky: studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003.

Sládek, Milan. Němci v Čechách: německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946. Praha: Pragma, 2002.

Seibt, Ferdinand. Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia, 1996.

Beneš, Zdeněk et al. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. Praha: Gallery, 2002.

Dále také v německém jazyce:

Deutsch-tschechische Geschichte von "München" bis "Potsdam" - eine folgenschwere Zäsur: Sechs zeitgeschichtliche Berichte: Beiträge im Rahmen der Fachtagung des Institutum Bohemicum für die Zeit von Münchner Abkommen bis zumEnde des Protektorates am 25./26. November 1988 in Nürnberg. München: Institutum Bohemicum, 1989.

Gallio, Claudio, ed., Heidenreich, Bernd, ed. a Battěk, Rudolf. Deutsche und Tschechen: Nachbarn im Herzen Europas: Beiträge zu Kultur und Politik. Köln: Wissenschaft und Politik, 1995.

Loužil, Jaromír, Olbert, Franz, ed. a Prouza, Petr, ed. Deutsche und Tschechen neue Hoffnung? = Češi a Němci nová naděje?. Praha: Nadace Bernarda Bolzana, 1992.

Seibt, Ferdinand. Deutschland und die Tschechen: Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. München: Piper, 1993.

Nittner, Ernst, ed. Tausend Jahre deutsch-tschechische Nachbarschaft: Daten, Namen und Fakten zur politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Entwicklung in den böhmischen Ländern. München: Institutum Bohemicum, 1988.

Přínosný by Vám mohl být i časopis:

Česko-německé souvislosti. Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, [2003]-2005. ISSN 1214-4622.

Všechny zmíněné publikace jsou součástí fondu mj. Národní knihovny ČR. Rádi bychom Vás ovšem upozornili, že naše služba není odborná, a tak nemůžeme zaručit relevantnost ani dobrou vědeckou úroveň nalezených publikací. Literaturu si můžete zkusit vyhledat i sám, a to pomocí elektronického katalogu NK, který je volně dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/nkc. Stačí, když do vyhledávacího formuláře zadáte klíčová slova (např. „česko-německé vztahy“ „Češi a Němci“, „Německo zahraniční vztahy“ apod.). Dále doporučujeme se také podívat do databáze ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Princip vyhledávání je stejný jako v případě elektronického katalogu. Jednotlivá periodika si následně můžete objednat do studovny prostřednictvím elektronického katalogu Národní knihovny.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

21.03.2014 09:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu