České země - první výskyt sousloví

Text dotazu

Dobrý den. Zajímá mě kdy se poprvé v literatuře objevilo sousloví "České země". Domnívám se že první uživatel tohoto slova byl F. Palacký. Země koruny České se objevují již 1392, Česko (avšak ve smyslu Čechy) 1777. U Českých zem´se mi obdobnou informaci nepovedlo dohledat.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

bohužel ani nám se nepodařilo najít odpověď na tento velmi zajímavý dotaz. Jistým vodítkem ohledně popularity a používání zmíněného pojmu by mohla být jeho přítomnost v názvech knih. Po zadání výrazu „české země“ do elektronického katalogu se objeví řada záznamů, z nichž nestarší se týká knihy z roku 1803 – jedná se ovšem nikoliv o 1. pád množného čísla, nýbrž o 2. pád jednotného čísla, tedy o termín „česká země“ (Gallerye, aneb, Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch osob Země České: spolu s wypsánjm důležitých, zwlásstnjch pamětnjch wěcý, genž se w Cžechách za časů starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly). Zdá se, že toto sousloví bylo v první polovině 19. století poměrně zažitým pojmem - následně najdeme v katalogu mimo jiné tituly: Wálečné zpěwy pro České země obrance  (1809), Kronyky dwě o založenj Země České, a prwnjch obywatelů gegich ...: Gedna Eneásse Sylwia Senenského ...: Druhá Martina Kuthena z Krynsperku ...  (1817), Slawná stoletá památka wyhlássenj za Swatého Blahosl. Jana Nepomuckého, mučedlnjka Páně a Patrona české země (1829), Viktorína Kornelia ze Wšehrd Knihy dewatery o práwiech a súdiech i o dskách země české (1841), W. Wladiwoje Tomka Děje země české  (1843), Prostonárodnj děgepis české země (1844-1845) či  K dočekanému navrácení-se arciknížete Štěpána, milowaného spráwce České země! (1847), Pravěk země české (1868).

 

Pojem „české země“ se začíná v názvech knih objevovat na přelomu 19. a 20. století: Příspěvky k anthropologii zemí českých (1891), O počátcích dějin zemí českých (1900; v případě obou knih se jedná o díla Lubora Niederleho), Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské (1904; autorem je Kamil Krofta). Jakkoliv samozřejmě nelze tuto deduktivní metodu považovat za zcela spolehlivou, zdá se, že se termín „české země“ skutečně prosadil někdy v druhé polovině 19. století, což by mohlo souviset s dějepiseckou tvorbou Františka Palackého a její velkou popularitou. Zda autorství tohoto pojmu skutečně patří Palackému, se nám ovšem nepodařilo dohledat.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu