české časopisy, periodika

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych věděla, zda v poslední době nevyšla nová monografie o českých časopisech 19. nebo 20. století (či jednotlivém časopise). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, vybrali jsme z katalogu NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) záznamy některých publikací z let 1997-2007, které se vztahují k historii českých periodik (novin, časopisů nebo tisku obecně)   v 19. a 20. století. Kromě níže uvedených publikací vycházejí i publikace menšího rozsahu o vývoji regionálního tisku, kumulativní rejstříky časopisů nebo bibliografie regionálního tisku. Podrobnější záznamy naleznete v bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), v poli předmět stačí zadat kombinaci periodi? or časopis? or novin? or tisk? a dotaz omezit (možnosti ve spodní části vyhledávací obrazovky) na čestinu (kód jazyka dokumentu - cze), knihy (druh dokumentu - knihy) a roky vydání (např. 200? pro vyhledání dokumentů vydaných v letech 2000 až 2007). Níže uvedené publikace můžete studovat ve studovnách NK ČR na základě platného čtenářského průkazu - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodí&submenu3=98.

JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. století. V Brně : Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM : NAUMA, 2006. 333 s. ISBN 80-7204-427-3 (CERM) ; ISBN 978-80-7204-427-6 (chyb.) ; ISBN 80-86258-66-1 (NAUMA)

Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného oddělením pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR v Praze 13.-14. října 2004. Vyd. 1. Praha : ÚČL AV ČR, 2005. 275 s. ISBN 80-85778-47-5.

DOKOUPIL, Blahoslav [et al.]. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno : Host ; Olomouc : Votobia, 2002. 334 s. ISBN 80-7294-041-4 (Host) ; ISBN 80-7198-521-X (Votobia).

GABRIELOVÁ, Bronislava; MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin brněnských časopisů II. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2003. 142 s.  ISBN 80-210-3060-7 (Masarykova univerzita) ; ISBN 80-86251-17-9 (Georgetown).

TOMEK, Václav. O českém anarchismu : česká anarchistická periodika 1880-1925. Vyd. 1. Praha : Manibus propriis, 2003. 347 s. ISBN 80-239-0808-1.

TOMEK, Václav. Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2002. 573 s. ISBN  80-7007-165-6.

GABRIELOVÁ, Bronislava; MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin brněnských časopisů I. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 1999. 142 s.  ISBN 80-86251-07-1 (Masarykova univerzita) ; ISBN 80-210-2221-3 (Georgetown).


bibliografie s výkladem historie
---------------------------------
KUBÍČEK, Jaromír. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918 : literatura a prameny, sbírky, bibliografie  V Brně : Moravská zemská knihovna, 2001. 475 s. ISBN 80-7051-133-8 ; ISBN 80-7275-020-8.

KUBÍČEK, Jaromír a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České republiky 1919-1945 (CERBI C2). 3 sv.  Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2006. 3 sv. (525, 544, 446 s.).

KUBÍKČEK, Jaromír a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945 (CERBI N2). 2 sv.  Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004. 2 sv. (446, 276 s.).

FORMANOVÁ, Ludcie; GRUNTORÁD, Jiří; PŘIBÁŇ, Michal. Exilová periodika : katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Vyd. 1. Praha : Ježek : Libri prohibiti, 1999. 503 s. ISBN 80-85996-24-3.

jednotlivé časopisy, noviny
-----------------------------
VILGUS, Petr.  Pestrý týden, 2. listopadu 1926 - 28. dubna 1945 : vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. Praha ; Opava : [Petr Vilgus], 2001. 182 s.  ISBN 80-238-7874-3.

TOMÁŠEK, Martin. Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, Ústav pro regionální studia, 1999. 48 s. ISBN 80-7042-554-7.

Z času Moderní revue : sborník Památníku národního písemnictví. Vyd. 1. Praha : Památník národního písemnictví, 1997.  161 s. ISBN 80-85085-25-9.


vzpomínky
----------
TOMAN, Vlastislav. Můj život s ABC - ábíčkem.  1. vyd.. Praha : Ostrov, 2005. 207 s., viii s. ISBN 80-86289-38-9.

JUNGMANN, Milan. Literárky - můj osud : kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1999. 407 s. ISBN 80-7108-182-5.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.11.2007 15:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu