česká ústava z roku 1619, Česká konfederace

Text dotazu

Prosím o bližší informace o české ústavě z roku 1619. Je dochováno její znění či nějaká moderní analýza textu? Je možné ji zařadit mezi moderní ústavy podobné ústavě USA či Polska?

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně máte na mysli Českou konfederaci.
Malá ilustrovaná encyklopedie : A-Ž / [Jan Barták ... et al. ; sestavili Eliška Chrobáková ... et al.]. -- Praha : Encyklopedický dům, 1999. -- 1213 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 22 cm pod heslem Česká konfederace ji popisuje jako ústavu č. státu, přijatou gen. sněmem č. zemí 1619. Změnila č. stát v konfederaci Čech, Moravy, Slezska a Horní a Dolní Lužice se společným voleným panovníkem, gen. Sněmem a ochranou protestantského vyznání. Fakticky platila do porážky č. stavovského povstání 1620.

Václav Vaněček ve své knize Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 na str. 223-4 píše následující. Dne 31. července [1619] byla zde [na generálním sněmu celé České koruny] přijata Konfederace zemí České koruny, tj. základní zákon obsahující nové normy ústavního života celého českého státu, v tom zejména předpisy o vzájemných vztazích, o společenských otázkách finančních, o ochraně evangelické církve, o právech stavů, o volbě společného panovníka, o obraně státu, o dosazování úředníků atd. Český stát se zde důsledně označuje jako "Tyto sjednocené země". České konfederace obsahovala 100 článků.
Všeobecně lze říci, že tato nová ústava České koruny měla monarchomachický, protihabsburský charakter, že spočívala na zásadě, sice nikde neformulované, ale důsledně zde uplatňované, že všechna moc náleží stavům a mezi stavy že privilegované postavení mají protestné. Podle 30. článku tohoto zákona byli stavové i p s o f a c t o zproštěni svých povinností vůči panovníkovi, kdyby byl porušil on své povinnosti vůči nim. Stát České koruny se přetvořoval ve volnou federaci pěti zemí, úzce spolupracujících s protestantskou stavovskou složkou států sousedních, zvláště zbytku Uher (Slovenska) a Rakous. Král český měl být jen jakýmsi svazovým prezidentem, jemuž stavové, ve smyslu "práva branného odporu" mohli vypovědět poslušnost. Vytvářely se předpoklady k tomu, aby se český stát proměnil v aristokraticko-měšťanský svaz protestantských zemí ideologickými tradicemi umírněného husitství.

VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 : vysokošk. Učebnice. 3., dopln. a přeprac. vyd.. Praha : Orbis, 1976. 581, [2] s. : [40] s. fot. příl. [2] mp.

O stavovské konfederaci se dále můžete dočíst v knize Toulky českou minulostí. Díl 3, Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627) / Petr Hora-Hořejš ; Ilustr. Jiří Běhounek ; Graf. úprava Jana Carrasco. -- 1. vyd.. -- Praha : Baronet, 1994. -- 239 s. : obr. ; 30 cm popřípadě Kronika Českých zemí / [Pavel Bělina ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Fortuna Print, 1999. -- 904 s. : il., mapy, portréty, faksim. (některé barev.) ; 30 cm

Obor

politicke-vedy-politologie-politika-verejna-sprava-vojenstvi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.02.2008 14:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu