Česká státní vlajka

Text dotazu

Ráda bych věděla jaký význam mají barvy na naší české státní vlajce.

Odpověď

Dobrý den, historie československé a později české vlajky je stručně taková:
od 15. st. jsou známé české červené prapory s bílým lvem, od 19. století byla tendence vlajky zjednodušovat, častější byly tzv. zemské barvy, tj. červená a bílá. Původní českosl. vlajka byla bíločervená bikolóra. Poprvé byla oficiálně vyvěšena 18. 10. 1918 ve Washingtonu, na domě, kde tehdy žil T. G. Masaryk. Vlajka s modrým klínem vznikla kvůli odlišení od velmi podobných vlajek okolních států (Polska a Rakouska), byla vybrána z řady návrhů a schválena 30. 3. 1920. (podle knihy:
BROŽEK, Aleš: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Praha 1998.)
Podrobněji o historii české vlajky a dalších českých a českoslovensckých symbolů najdete v knihách:
Zb. Svoboda, Československá státní a vojenská symbolika, Praha 1991, Zb. Svoboda, Česká státní a vojenská symbolika, Praha 1996.
Většina badatelů se shodla na tom, že autorem vlajky byl Jaroslav Kursa. Jak uvedl Aleš Brožek, který se věnuje historii české vlajky, Kursa byl členem kolektivu znakové komise. Byl nejvíce výtvarně nadaný a patrně to byl on, kdo přišel s nápadem modrého klínu.
Právě tyto barvy měl také první prapor našich legií v Rusku z lícové strany (v jeho středu se ještě nacházela svatováclavská koruna). Rub byl tvořen bílomodročervenou (ruské barvy, chápány však také jako všeslovanské) trikolórou.
V roce 1918 se ve stále větší míře začali zapojovat do odboje američtí Slováci. Ti s sebou přinesli jako svůj symbol modrou barvu, která se proto začala častěji objevovat i na praporech čs. oddílů. Původní zelená barva trojvrší slovenského znaku byla proto také nahrazena barvou modrou.
Když bylo rozhodnuto o barvách, bylo nutné ještě vyřešit problém jejich seskupení.
Uspořádání do pruhů ať už svislých nebo horizontálních nebylo vhodné kvůli možnosti záměny s podobnými vlajkami, kterých již existovala celá řada.
Nakonec tedy zůstalo poslední východisko - modrá barva měla být na vlajku umístěna v podobě některé heraldické figury. Volba padla na klín, jenž měl jednak symbolizovat slovenské hory a zároveň šlo o jednu z nejstarších českých heraldických figur.
Poslanci Národního shromáždění Republiky československé 30. března 1920 v 18:45 schválili zákon č. 252, který upravoval podobu státních symbolů včetně státní vlajky. Tu tak od tohoto okamžiku tvořil bílý a červený pruh, mezi něž byl vsunut modrý klín, sahající do poloviny délky vlajky.
V této podobě vlajka zůstala až do obsazení Československa německými vojsky v březnu 1939.
Během války vlajka s klínem nezmizela. Stále ji totiž používala československá zahraniční vláda ve Velké Británii i československé zahraniční jednotky.
V květnu 1945 se stala symbolem odporu na místech povstání českého lidu po celém osvobozeném území naší vlasti.
Podoba české státní vlajky se pak nezměnila ani v následujících desetiletích a zůstala České republice i po rozdělení Československa.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 10:39

Svoboda Radoslav píše:
Pondělí 15.08.2016 08:50
Po přečtení tohoto článku by mě zajímalo proč nebo z jakého důvodu tam modrý klín zůstal nebo proč když již se Slovenskem nejsme. Oni mají svůj znak i vlajku.
PSK - admin píše:
Úterý 16.08.2016 15:09
Dobrý den,

Tato vlajka - s vodorovnými pruhy, bílým a červeným, protknutým modrým klínem - je zažitá v historickém povědomí. Ještě před vznikem samostatné České republiky, kdy se připravovalo rozdělení obou států - se vyrojilo mnoho návrhů na českou vlajku. 25. listopadu 1992 byl schválen článek o nepoužívání bývalých federálních symbolů. Představitelé české vlády byli v časové tísni, a tak byli při jednání se slovenskou stranou ochotni k ústupkům ohledně podoby české vlajky, např. ke zkrácení klínu či změně odstínu jeho barvy. S tím však zásadně nesouhlasila heraldická komise při České národní radě, která na základě odborných historických expertíz urychleně vypracovala paragrafovaný text zákona a dokázala přesvědčit poslance České národní rady, že je nezbytné a správné a plně v jejich kompetenci přijmout tento zákon včetně původní bílo-červené vlajky s modrým klínem sahajícím do poloviny listu z roku 1920. Dne 17. prosince 1992 byl zákon o státních symbolech č. 3/1993 Sb., a tím tato vlajka s modrým klínem z roku 1920, schválen jednomyslně. Tímto aktem poslanci symbolicky proklamovali kontinuitu české demokracie s československou.
hancamm12 píše:
Úterý 22.11.2016 17:31
jaký je význam symbolů a barev na naší státní vlajce?
potřebuju to vědět, mám to mít jako referát na Zemák(nemám páru, co tam mam napsat)
PSK - admin píše:
Úterý 22.11.2016 18:44
Odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Zdeněk píše:
Čtvrtek 05.10.2017 21:48
Novou českou vlajku mít nikdy nebudeme, slováci měli novou vlajku hned a my nic. V naší republice než se něco udělá tak to trvá věky, hlavně že poslanci porušují zákony ohledně české vlajky.
PSK - admin píše:
Pátek 06.10.2017 10:50
Dobrý den,

podoba vlajky České republiky je s účinností od 1. ledna 1993 ustanovena zákonem č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Jde tedy o oficiální státní symbol, který si samostatná Česká republika jako jeden ze dvou nástupnických států po rozpadu ČSFR zvolila. Je ovšem pravda, že tento zákon porušuje smlouvu o rozdělení Československa (č. 542/1992 Sb), kde bylo přímo napsáno: "Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky."
Jak je tedy možné, že se i přesto po roce 1993 stala českou vlajkou?
Zatímco si nově vzniklá Slovenská republika zvolila zcela novou vlajku, Česká republika se nakonec rozhodla pro zachování původní. Ve chvíli, kdy se Česká a Slovenská Federativní Republika rozpadla, se vlajka tohoto státu stala tzv. „volnou“. To znamená, že se jí mohl ujmout jakýkoliv stát, který by o ni projevil zájem.
V ústavě nově vzniklé samostatné České republiky už je tato podoba (i přes výtky ze strany některých slovenských občanů) stanovena jako oficiální a nezaměnitelný státní symbol.
Petr píše:
Pondělí 04.06.2018 23:44
Bude ta nová česká vlajka někdy?
PSK - admin píše:
Středa 06.06.2018 13:23
Dobrý den,

to, jak má vypadat jeden ze symbolů České republiky - česká vlajka, je popsáno ve Sbírce zákonů, viz níže.

Zákon č. 3/1993 Sb.
Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
Částka 2/1993
Platnost od 29.12.1992
Účinnost od 01.01.1993

Je pravda, že byly různé názory, že by Česká republika, tak jako Slovenská republika, měla mít po rozdělení Československa novou vlajku. Proběhla i soutěž na novou podobu české vlajky, ale výsledek byl jen ten, že ČR novou vlajku nechce. Zdá se, že znovu oživení myšlenky na novou podobu vlajku České republiky, není na pořadu dne. (Teď se spíš určité snahy obrátily, snad ale také bezúspěšně, k národní hymně.) Viz odkazy níže:
Novou vlajku pro novou zemi
Píše se rok 1992. Vláda České republiky a Vláda Slovenské republiky intenzivně jednají o rozdělení federace.
...
Podle průzkumů se Češi s československou vlajkou sžili a jinou nechtějí.
https://nova-vlajka.vlast.cz/

Nová česká vlajka je soutěž organizovaná spolkem Vlastenci.cz. V letech 2010-2012 proběhl její první ročník. Nápad na tuto soutěž vyplynul náhodou z jedné e-mailové diskuse a vychází z faktu, že při rozdělení ČSFR se česká i slovenská strana zavázaly nepoužívat v budoucnu žádné státní symboly bývalé federace. Česko se po neúspěšných pokusech se změnami odstínů rozhodlo vlajku bývalého Československa používat v nezměněné podobě, ...
Soutěž si pohrává s myšlenkou, jak by asi vypadala česká vlajka, pokud by Česká republika v souladu s dohodou stávající původně československou vlajku nepoužívala.
https://nova-vlajka.vlast.cz/vysledky-2012/
Roman píše:
Úterý 05.06.2018 00:00
Kde je ten můj odkaz, byl smazán nebo co, proč, vždyť tam nic nebylo proti.
PSK - admin píše:
Úterý 05.06.2018 09:03
Dobrý den, včera byl zaznamenán k tomuto dotazu pouze výše uvedený příspěvek (na který se pokusíme odpovědět). Komentáře nejsou v PSK zveřejňovány automaticky. Komentáře v PSK jsou určeny především k obohacování odpovědi dalšími poznatky a znalostmi. Nejsou zveřejňovány příspěvky, které nesouvisí s tématem, jsou ryze konverzační či k danému tématu ničím nepřispívají. Pokud není výše uvedený příspěvek Váš, vložte svůj příspěvek prosím znovu (pokud splňuje výše uvedené podmínky). Děkujeme.
Roman píše:
Středa 13.06.2018 21:28
Za protektorátu byla vlajka bílo-červeno-modrá (bílo-červená - Čechy, modrá - Morava), Němci zakázali vlajku s klínem. Nechci se k tomu jinak vracet, byla to hrozná doba, tohle by se nemělo už nikdy opakovat. V roce 1993 vznikla Česká republika a měla mít hned vlajku tak jak Slováci, návrhy jsou a nic se neděje, to je tady u nás normální. Píšete že český národ se sžil s československou vlajkou a jinou nechtějí, ale je určité procento lidí kteří chtějí novou českou vlajku. Já bych se osobně za to styděl kdybych měl vyvěsit nebo jít fandit na fotbal nebo na hokej s československou, teda českou vlajkou.
Roman píše:
Pondělí 09.07.2018 21:19
Ještě k minulému komentáři, vlajka měla 3 vodorovné pruhy, od zhora bílá, červená a modrá.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu