česká šlechta s příjmením Reitspies

Text dotazu

Hledám v nějakém katalogu ve Vaší knohovně mezi
českou šlechtou příjmení Reitspies na internetu je u tohoto příjmení též
uvedeno, "původně Mantovský rod "

Odpověď

Dobrý den,

jméno Reitspies jsme v souvislosti českou šlechtou nenalezli. Na internetu se příjmení Reitspies a poznámka o původu rodu z Mantovy objevuje pouze na stránce http://www.rodclan.cz/?module=notes , ani zde však nejsou tyto dva údaje v přímé souvislosti, poznámka o mantovském původu se zde vztahuje na rod Cavriani. V souvislosti se šlechtou jsme tak na příjmení Reispies narazili pouze v knize "Genealogisches Handbuch des in Bayern Immatrikulierten Adels" v Google Books (http://books.google.com/books?hl=cs&id=VxkaAAAAIAAJ&q=reitspies) .

Prověřené zdroje a publikace:

* Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter, später "der adeligen Häuser". Brünn : Irrgang, 1870-1894. 19 svazků.

http://www.coresno.com/genealogie/65-btb.html

* Die Gothaischen Genealogischen Taschenbücher des Adels - rejstřík

(http://home.foni.net/~adelsforschung/ggtbr.htm )

* ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie. Díl 1, Knihověda a čásť všeobecná, pomocné vědy. V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. s. 501-520.

http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

* KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch. Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag : Taussig, 1904. 310 s. http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

* MERAVIGLIA-CRIVELLI, Rudolf Johann. Der Böhmische Adel. Nürnberg: Bauer & Raspe, 1886. 296 s. http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

* KADICH, Heinrich von ; BLAŽEK, Conrad. Der mährische Adel. Nürnberg : Bauer u. Raspe, 1899. 321 s. http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

* SCHIMON, Anton. Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Böhm. Leipa : Gedruckt bei Philipp Geržabek, 1859. 202 s.

http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

* MAŠEK, Petr. Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. Praha : Mladá fronta, 2003. 330 s. ISBN 80-204-1049-X.

* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Díl 1-3. Praha : Akropolis, 1993-1994. ISBN 80-85770-11-3 (1.díl) ; 80-85770-04-0 (2. díl) ; 80-85770-12-1 (3.díl).

* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. 2.svazek. Plzeň : Fraus, 2006. 383 s. ISBN 80-7238-521-6.

* MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník 2, aneb, kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě. Praha : Horizont, 1997. 237 s. ISBN 80-7012-091-6.

* ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 80-86781-08-9.

* Encyklopedie COTO.JE (http://www.cotoje.cz)

* World Biographical Index

(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi)

Příjmení Reitspies je s největší pravděpodobností německého původu. Kniha "Německá příjmení u Čechů" zmiňuje příjmení Rajšpíz, které patrně souvisí s příjmením Reitspiess. Příjmení Rajšpíz patří do skupiny příjmení s podobnými souhláskami a u tohoto konkrétního příjmení se projevuje změna souhlásek (jtšp > jšp). Dále je v knize uváděno i příjmení Reitšpís, které náleží do skupiny příjmení odvozených z názvů zbraní a výzbroje. Příjmení Spiess vychází ze středohornoněmeckého slova spiez = oštěp, ozbrojenec s oštěpem, příjmení Reitšpís pak patrně z apelativa, tj. slova obecného významu, jezdecké kopí.

* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1. sv. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. s. 137, 321. ISBN 80-7044-212-3.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 11:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu