česká politika

Text dotazu

Dobrý den,
chystám se psát bakalářskou práci na téma českou politickou scénu v devadesátých letech (se zaměřením na volby - jak na předvolební prognózy, nejdůležitější události s volbami a jejich výsledky, tak i na samotné výsledky a jejich následný rozbor). Mohl bych Vás touto cestou poprosit o radu ohledně literatury, která by se na mnou vybrané téma hodila? Zejména zdroje s předvolebními odhady jsem zatím žádné nenašel.

Odpověď

Dobrý den,

protože se jedná o hojně probírané téma v médiích z nedávné historie, zdrojů k tématu budete mít ke své práci k dispozici poměrně hodně. Bude tedy záležet na Vás a dohodě s Vaším vedoucím práce, jak dané téma uchopíte.

K tématu vybíráme z elektronického katalogu Národní knihovny ČR například následující publikace:

* Archivní materiály CVVM 1990-1999. Komu by lidé dali hlasy v parlamentních volbách?. [Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2005]. [730] s.

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Díl II., Výsledky hlasování podle skupin obcí, vybraných obcí a výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty. Praha: Český statistický úřad, 1999. 166 s. Česká statistika. Ř. 26, Volební statistika. ISBN 80-7223-159-6.

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Díl I., Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování volebních výsledků a základní souhrnné výsledky voleb. Praha: Český statistický úřad, 1998. 70 s. Česká statistika. R. 26, Volební statistika. ISBN 80-7223-090-5.

* ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Volební chování různých skupin voličů v předčasných parlamentních volbách v roce 1998. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 32 s. Pracovní texty výzkumného projektu "Sociální trendy"; 2/1998. ISBN 80-85950-52-9.

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Díl II., Výsledky hlasování podle skupin obcí, vybraných obcí a výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty. Praha: Český statistický úřad, 1997. 194 s. Česká statistika. Ř. 26, Volební statistika; č. 12. ISBN 80-7223-004-2.

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Díl I., Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování volebních výsledků a základní souhrnné výsledky voleb. Praha: Český statistický úřad, 1996. 72 s. Česká statistika. Řada 26, Volební statistika; č. 49. ISBN 80-85949-89-X.

* Jak a koho volit?. Vyd. 1. Praha: Spektrum, 1990. 78 s. ISBN 80-7107-003-3.

* TEPLÝ, Jaroslav. Mohlo to jít také jinak: průvodce polistopadovými roky. [Česko: s.n.], C2008. 308 s. ISBN 978-80-260-3163-5.

*  TABERY, Erik. Vládneme, nerušit: opoziční smlouva a její dědictví. Vyd. 2. Praha: Respekt Publishing, 2008. 300 s. Respekt. ISBN 978-80-903766-3-2.

* ANTOŠ, Petr. Volby 98'- a co dál: pohled do politického zákulisí právě skončených voleb. Vyd. 1. Praha: Duel, 1998. 94 s., [8] s. obr. příl. Akta; sv. 16. ISBN 80-86187-16-0.

* MACHONIN, Pavel et al. Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1996. 134 s. Studijní texty; sv. 5. ISBN 80-85765-65-9.

* ŠARADÍN, Pavel, ed. Volby '98: předvolební situace, programy, výsledky. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 143 s. ISBN 80-7239-071-6.

* CHYTILEK, Roman et al. Volební systémy. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7367-548-6.

aj. (viz Elektronický katalog NK ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

 

Předpokládáme, že jedním z hlavních zdrojů budou články k tématu otištěné v běžném i odborném tisku, které vycházely v období kolem voleb. K dohledání vhodných článků můžete použít mimo jiné následující katalogy a databáze:

* Licencovaná fulltextová databáze Anopress - články z běžných novin a časopisů s archivem od roku 1996 (dostupná v některých knihovnách - v NK ČR - viz: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#anopress )

* Databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

* Databáze ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících): http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna/katalogy-a-databaze

 

Vybrané články k předvolebním odhadům:

* NOVÁČEK, Petr. Napínavé volební finále. Týden, 1996, 3(22), s. 24. ISSN 1210-9940.

* HERZMANN, Jan. Předvolební prognózy, odhady a skutečnost. Sociologické aktuality, 1992, 3(6), s. 4. ISSN 1210-4620.

* HERZMANN, Jan. Předvolební odhady jsou takovým pokusem. Svobodné slovo, 1996, 88(121), s. 3. ISSN 0231-732X.

(další viz výše uvedené zdroje)

 

Internetové zdroje:

- webové stránky jednotlivých stran

* http://www.volby.cz/

K dohledání další literatury k tématu můžete použít  Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  a Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.03.2014 15:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu