Česká poezie přeložená do francouzštiny

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych požádala o informaci, kteří čeští básníci byli přeloženi do francouzštiny a vaše knihovna je má k dispozici. Můžete mi prosím poradit eventuelně mě odkázat na jinou instituci?

Odpověď

Dobrý den,

Ke zjištění, kteří čeští básníci byli přeloženi do francouzštiny, je třeba kombinovat několik postupů. V elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) je možné vyhledat záznamy novějších překladů (asi od 70. let 20. stol. do současnosti) pomocí volby Rozšířeného vyhledávání v horní liště, v rolovacím menu výběrem pole Předmět a zadáním výrazu poezie zároveň v kombinaci s poli Kód jazyka originálu (zadání cze) a Kód jazyka dokumentu (zadání fre). Na takto položený dotaz jsme získali 71 výsledků, ve kterých se však mohou objevit také dvojjazyčná vydání, antologie apod., je třeba abyste si záznamy prošla a vybrala dle svojí potřeby.

Záznamy starších dokumentů bohužel neobsahují tak podrobná předmětová hesla popisující žánr nebo formu díla, proto Vám mohou při vyhledávání uniknout. Z tohoto důvodu bychom ještě doporučili prohlédnout tištěné bibliografie překladů české literatury do francouzštiny, např.:

Bibliographie des oeuvres littéraires tchéques et slovaques : Trad. en français / Établie par Vladimír Peška, Joseph Suchy. Paris : Inst. d'Études slaves, 1981. S. 322-358.

Dostupnost nalezených překladů i výše uvedených bibliografií v Národní knihovně ČR je možné ověřit prostřednictvím elektronického katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), některé starší dokumenty nemusejí být ještě elektronicky zpracované, proto je k jejich vyhledání nutné použít lístkové katalogy, buď v naskenované podobě v systému Katif (http://katif.nkp.cz) nebo v podobě kartotéky přímo v budově NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Listkove_katalogy&submenu2=11 ), v Hale služeb (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_hala_sluzeb.htm ).

Dokumenty se mohou nacházet i ve fondech jiných českých knihoven, tyto informace je možné nalézt prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz  ).

V el. katalogu NK ČR jsme také nalezli rešerši, jejímž tématem byly rovněž francouzské překlady české literatury (1942-1967), číslo rešerše je RC 115/1969:

Francouzské překlady české literatury [rukopis] : rešerše. -- [Praha] : [Referenční centrum : Národní knihovna ČR], 1969. -- 57 záznamů, papír

Druh zaznamenaných dokumentů : knihy -- Jazykové vymezení : franc. -- Časové vymezení : 1942-1967 -- Prameny : NK ČR - katalogy -- Rozsah rešerše : úplná

* literatura česká - překlady do francouzštiny

Již zhotovené rešerše jsou uchovávány v Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, je však možné do nich na požádání u služby (s uvedením čísla rešerše) nahlédnout ve studovně Referenčního centra (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ). Ke vstupu do studovny nemusíte být registrovanou čtenářkou NK ČR, postačí zakoupení jednodenní vstupenky do studoven v Hale služeb v ceně 10,-.

Určitým vodítkem by pro Vás mohly být také články či studie nalezené v Bibliografii české literární vědy (od r. 1961) Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio  .

EMOND, Paul - RUBEŠ, Jan. Francouzský překlad naší poezie. In: Literární měsíčník. - Roč. 5, č. 8 (říjen), s. 127.

– 1976.

-> Table ronde des poetes tcheques contemporains [antologie] / Uspořádal

-> a přeložil Vladimír Brett. - Praha : 1975

Naše moderní poesie ve francouzských překladech / Básně přeložil Charles Moisse ; Spolupráce Helena Helceletová. In: Světová literatura. - Roč. 3, č. 3 (květen), s. 202. - 1958 [Poznámka k ukázkám z francouzské antologie, která vychází u příležitosti světové výstavy v Bruselu. Zrcadlové ukázky otištěny na s. 202-206.]

-> Stanislav K. Neumann ; Jiří Wolker ; Jaroslav Seifert ; Konstantin

-> Biebl ; Vítězslav Nezval ; František Halas ; František Hrubín ;

-> Vladimír Holan

FISCHER, Jan Otokar. Po stopách Wolkerova překladatele do francouzštiny Roberta Urbana. : (Reportáž.).  In: Světová literatura. - Roč. 29, č. 3. - 1984. - S.241-245.

[Reportáž o pátrání po prvním překladateli básní J.W. do franzouzštiny: Urban Robert; spolupracoval s ním Poulaille Henri, autor vzpomínky otištěné v časopise Philologica Pragensia 1975; Urban zemřel v r.1924, překlady byly otištěny v časopise Nouval Age Littéraire 1930.]

KROUPA, Adolf. Další Toman francouzsky. : Sborník k jeho 70.narozeninám. In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. - Č. 1. - 1982. - S.22.

[Informace o francouzských pobytech K.T. a jejich ohlasu v jeho básnickém díle; u příležitosti otištění básně Aix-en-Provence v časopise Le Courrier d'Aix v překladu: Látal Jiří.]

Česká poezie ve Francii. / František Cinger Podepsáno (cg). In: Rudé právo. - Roč. 1, č. 94 (22.4.). - 1991. - S.4

[Poznámka k vydání antologie, obsahující kromě francouzských překladů též české originály básní.]

PELÁN, Jiří. Holan ve Francii. In: Literární noviny. - Roč. 3, č. 16 (23.-29.4.). - 1992. - S.13 [Recenze "holanovského" dvojčísla časopisu Plein Chant, 46/47, 1990-1991, usp.Ouředník Patrik, obsahujícího francouzské překlady básní V.H. a statí českých autorů o něm.]

Český básník ve francouzském překladu. Tribuna 5, 1923, č.231, s.3, 4.10., nepodepsáno V Paříži vyjde překlad: Siblík Emanuel "Měsíců" od: Tomana s Bourdellovými illustracemi.

STUPKA, Vladimír: Francouzské překlady českých autorů. Kolo 11, 1947, č.6, s.91, únor, podepsáno St.

Pisatel tlumočí zprávy šéfa českého vysílání z Paříže a překladatele českých autorů do francouzštiny: Hirsch Michel-Léon o nových překladech české literatury ve Francii. Vycházejí knižně (Vančura, Čapek Karel, Pujmanová, Hostovský, Halas a další), ale také v literárních revuích.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2011 13:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu