Česká národní bibliografie

Text dotazu

DObrý den, potřebuji zjistit všechny názvy České národní bibliografie a data,
kdy byly tyto názvy změněny a kdo se zasloužil o vydání původní Národní bibliografie.

Odpověď

Dobrý den, v níže uvedeném soupisu zdrojů, naleznete problematiku, kterou hledáte :

Drtina, J. a kol., Bibliografie : průzkumová verze učebních textů pro střední knihovnické školy. Praha : SK ČSR, 1968. 89 s.

Kábrt, J., Javorčíková, A., Bibliografie pro 2. ročník SKŠ. Praha : SPN, 1985. 245 s.

Černá, M.L., Národné bibliografie. Martin : MS, 1955. 306 s.

Tiskárny a tisky 19. století : sborník příspěvků z celostátní konference ... Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. 140 s.

4. národní konference o bibliografii : sborník materiálů. Praha : NK v Praze, 1991. 87 s.

Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Sv. 1. Praha : SPN, 1959. 287 s.

Ročenka Státní knihovny ČSR 1981/1985. Praha : Novinář, 1988. 328 s.

časopis Čtenář, roč. 32, č. 8/9 (1990)

časopis Metodický zpravodaj, č. 1 (1989), Vyd.: Státní knihovna ČSR časopis Národní knihovna, roč. 4, č. 1 (1993)

Jedlička, Jaromír, Vývoj Bibliografického katalogu ČSR (1862-1957) [diplomová práce]
-----
Všechny uvedené zdroje Vám, pokud máte zájem, můžeme rezervovat ve Studovně knihovnické literatury NK ČR do dobu 14 dnů nebo Vám i dokumenty půjčit prostřednictvím MVS.
Poslední z uvedených zdrojů není součástí našeho knihovního fondu a je dostupný pouze v ústřední knihovně FF UK a v Knihovně T. G. Masaryka UK v Jinonicích.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.10.2008 14:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu