Česká nakladatelství

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné v nějaké publikaci zjistit historii českých nakladatelství v období od roku 1848 až do zestátnění po roce 1948. Zajímaly by mne především osudy malých nakladatelství, popřípadě rodinných podniků. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, v tištěné podobě můžete dohledat knihy věnované historii velkých českých nakladatelů. Například:

* ŠVEHLA, Jaroslav. Jan Otto : kus historie české knihy. 1.vyd. Jinočany : H+ H, 2002.

* ŽIŽKA, Leoš Karel. E. Weinfurter : Osobnost a dílo 1870-1940. Praha :Gremium knihkup. a nakl. se Svazem č. knihkup. a nakl., 194.

* HORÁK, Jiří. Jan Laichter : Život a dílo, vzpomínky a úvahy. Praha : Svaz knihkupců a nakladatelů, 1935.

* Jos. R. Vilímek : osobnost i závod : Úvahy a vzpomínky : [Sborník k osmdesátému výročí založení nakladatelství a pětasedmdesátinám jeho šéfa]. Praha : Svaz knihkupců a nakladatelů Československé republiky, 1937.

aj.

Pokud jde ovšem o menší a malá nakladatelství, množství informací v tištěných pramenech není příliš značné.

Některé základní informace by Vám mohly poskytnout následující publikace:

* ZACH, Aleš. Stopami pražských nakladatelských domů : procházka mizející pamětí českých kulturních dějin. 1. vyd. Praha : Thyrsus, 1996.

* ŽIŽKA, Leoš Karel. Paměti a osudy : knihkupecké vzpomínky na léta 1871-1884. 1. vyd. Praha : Jan Kanzelsberger, 1999.

* CHYBA, Karel. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. [Praha] : Památník národního písemnictví, 1966.

* HOVORKA, Josef Miroslav. Dějiny gremia knihkupcův a nakladatelů pražských : Na základě archivních pramenů gremiálních. Praha : Gremium knihk. a nakl., 1921.

* Index členů [Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Praha ...] . I. vyd. Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů (1943 (roč.47) - 1948 (roč.53)(viz. Online katalog NK ČR)

* Adresář českých knihkupců a nakladatelů, dále českých knihtiskáren, knihařů a papírníků. Ročník 2. V Třebíči na Moravě : Jindřich Lorenz, 1900.

* Lorenzův adresář českých knihkupců, nakladatelů a příbuzných oborů. Roč. III-XIII . Třebíč : Lorenz, 1902-1931 (Dostupný v Referenčním centru NK ČR - za pultem)

* NOSOVSKÝ, Karel. Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. Praha : [nákl.vl.], 1927.

* Čeští knihkupci, nakladatelé a hudebnináři 1945. Pracovní výbor českých knihkupců a nakladatelů k první osvobozené valné hromadě Svazu českých knih kupců a nakladatelů v Praze. V Praze : [Svaz knihkupců a nakladatelů], 1945.

* Kniha a národ 1939-1945 : rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947. 1.vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004.

* Kniha a národ : 1879-1939. V Praze : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1939.

Dále vycházely časopisy pro knihkupce a nakladatele:

* Knihkupec a nakladatel : Orgán Spolku knihkupců a nakladatelů ČSR v Praze, Praha : Čsl. grafická unie, 1939-1948.

* Československý knihkupec : orgán Spolku knihkupců a nakladatelů Československé republiky v Praze, Gremia knihkupců a nakladatelů v Praze a Východočeského gremia knihkupců v Hradci Králové. Praha : Čsl. grafická unie, 1924-1938.

* Oznamovatel : orgán spolku českých knihkupců a nakladatelů. Praha : Spolek českých knihkupců a nakladatelů, 1882-1890.

* Knihkupecký oznamovatel. Praha : Čsl. grafická unie, 1900-1924.

Knihkupci a nakladatelé se v dané době organizovali v grémiích knihkupců a Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Svaz českých knihkupců a nakladatelů funguje až do dnešních dnů: http://www.sckn.cz/ .

Pokud se budete chtít věnovat některému menšímu nakladatelství, nevyhnete se anejspíše archivním materiálům, pokud se zachovaly. Evidencí všech archivních fondů a sbírek uložených v archivech České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx .

Dokumenty mohou být uloženy například v Památníku národního písemnictví: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ či Národním archivu: http://www.nacr.cz/ apod.

Pokud byl daný nakladatel členem Svazu knihkupců a nakladatelů, můžete se obrátit na pracovníky svazu: skcn@skcn.cz.

Další publikace k tématu můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:

http://sigma.nkp.cz/cze/nkc , České národní bibliografii:

http://sigma.nkp.cz/cze/cnb, Databáze knihovnické literatury:

http://sigma.nkp.cz/cze/kkl popřípadě Jednotné informační bráně:

http://www.jib.cz .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 11:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu