Česká daňová správa

Text dotazu

Rád bych se zeptal, jestli je nějaká literatura, která se zabývá vývojem české daňové správy od roku 1993 do roku 2012. Historie české daňové správy atd.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Kromě CIKS VŠE (http://ciks.vse.cz/) můžete zkusit rovněž navštívit např. i Odbornou knihovnu ministerstva financí ČR (kontaktní údaje viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_info.html), která vlastní specializovaný fond na otázky spojené s daňovou správou apod.

 

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

 Finanční správa ČR

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava.html?year=0%C2%93

 

Evoluce daňové správy na území České republiky

http://is.muni.cz/th/137342/pravf_b/Bakalarska_prace__Sramko_Vladimir_verze_final.pdf

 

Výroční zprávy české daňové správy od r. 1998

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-8075B368/cds/xsl/325.html

 

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Kobík, Jaroslav. Daňový řád s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2010. 958 s. Daně. ISBN 978-80-7263-616-7.

 

Kobík, Jaroslav, Šperl, Jiří a Rambousek, Jan. Daňové spory, jejich prevence a řešení. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006. 207 s. Daňová řada. ISBN 80-7357-185-4.

 

Vančurová, Alena. Daňová správa v ČR. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 324 s. ISBN 80-245-0074-4.

 

Vančurová, Alena a Slintáková, Barbora. Daňový systém ČR: cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň z příjmů právnických osob. V Praze: VOX, 2012. 84 s. Daně. ISBN 978-80-87480-08-3.

 

Vančurová, Alena. Správa daní. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 282 s. ISBN 80-7079-106-3.

 

Říha, Ladislav a Hůrková, Dana. Průvodce daňovou správou před vstupem České republiky do Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. 130 s. Průvodce EU. ISBN 80-86506-12-6.

 

Zatloukal, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. 333 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-366-0.

 

 

Příklady dalších tištěných publikací ve fondech českých knihoven (Souborný katalog ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skcm)

 Česko. Ústřední finanční a daňové ředitelství. Česká daňová správa v číslech = Czech Tax Administration in numbers: 2011. [Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2011]. [16] s.

 

Šourek, Stanislav, Turek, Karel a Běhan, Petr. Nová daňová soustava od 1. 1. 1993: východiska a cíle daňové reformy: daňové zákony s komentářem: příklady a výpočty: rejstřík. Díl 1. Praha: Prospektrum, [1993]. 508 s. ISBN 80-85431-72-6.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Chmelařová, Pavla. Efektivnost daňových správ (přístupy, měření, komparace). Praha, 2012. Vedoucí práce Leoš Vítek.

 

Ježek, Jakub. Analýza vývoje spotřební daně v České republice v letech 1993- 2011. Praha, 2012. Vedoucí práce Karel Zeman.

 

Klvaňa, Libor. Vývoj uplatňování zásad daňového řízení v ČR. Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Vančurová.

 

Kmochová, Šárka. Využití internetu v daňové správě a jeho administrativní dopady. Praha, 2007. Vedoucí práce Stanislav Klazar.

 

Petržilková, Pavlína. Modernizace daňových správ a vývoj daňové správy v ČR: vybrané aspekty. Praha, 2012. Vedoucí práce Leoš Vítek.

 

Postránecký, Tomáš. Nové přístupy k řízení daňové správy. Praha, 2011. Vedoucí práce Leoš Vítek.

 

Růžičková, Veronika. Informační systémy v oblasti státní správy. Praha, 2012. Vedoucí práce Helena Benáčanová.

 

Smíšková, Jana. Analýza vybraných okruhů činnosti daňové správy ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

 

Šteinbachová, Nela. Nové přístupy k řízení daňové správy. Praha, 2009. Vedoucí práce Leoš Vítek.

 

Veselý, David. Metody sledování daňových úniků. Praha, 2010. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 07:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu