Certifikace a hodnocení služeb cestovního ruchu

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, zda byste mi neporadili, kde bych mohla najít co nejvíce informací k vypracování mé bakalářské práce na téma služby v cestovním ruchu, jejich hodnocení a způsob certifikace (charakteristika služeb v ČR, standardizace služeb cestovního ruchu, systémy kvality a jejich hodnotící prvky, význam certifikace služeb cestovního ruchu, výhody a nevýhody certifikace). Předem moc děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

cestovní ruch

certifikace

hodnocení

kvalita

Česká republika / ČR

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Hesková, Marie a kol. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2. uprav. vyd. Praha .: Fortuna, 2011. 216 s. ISBN 978-80-7373-107-6.

Indrová, Jarmila a kol. Cestovní ruch: (základy). Vyd. 2., přeprac. Praha: Oeconomica, 2009. 122 s. ISBN 978-80-245-1569-4.

Indrová, Jarmila, Houška, Petr a Petrů, Zdenka. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2011. 169 s. ISBN 978-80-245-1766-7.

Jarolímková, Liběna. Informatorium pro studenty oboru cestovní ruch. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. 84 s. ISBN 978-80-245-1612-7.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Fučíková, Martina. Kvalita služeb v hotelnictví - spokojenost zákazníka. Praha, 2009. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Holá, Lucie. Kvalita služeb v hotelnictví s aplikací na vybrané zařízení. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Olbrichová, Lucie. Certifikace produktů a služeb v cestovním ruchu. Praha, 2013. Vedoucí práce Martin Musil.

Straňáková, Eva. Možnosti zlepšování systému kvality v hotelu. Praha, 2011. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Sudek, Jan. Standardizace a certifikace ubytovacích služeb v ČR. Praha, 2004. Vedoucí práce Marie Hesková.

Sysel, Jiří. Koncepce managementu kvality a jejich aplikace v cestovním ruchu. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Zelená, Karolína. Aplikace TQM v hotelovém provozu. Praha, 2013. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Příklady volně dostupných online zdrojů

Český systém kvality služeb

http://www.csks.cz/cs/o-projektu/

Informace o Národním systému kvality služeb v cestovním ruchu

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.npj.cz%2Fsoubory%2Fdokumenty%2Finformace-o-narodnim-systemu-kvality-sluzeb-v-cr-doc1269958794.doc&ei=D_PMUv3MBaqCyAPm_IHoAw&usg=AFQjCNE-dQNirHgZ2mzM-IZjvETqykrq0A&bvm=bv.58187178,d.bGQ&cad=rja

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

http://www.mmr.cz/getmedia/d2e0a220-2540-4d5b-a0e0-798762e1a82c/Oficialni-jednotna-klasifikace-CR-2010-2012.pdf

PŘÍSTUPY K MANAGEMENTU KVALITY VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=45392;download=72041

Standardy kvality služeb v cestovním ruchu

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-pro-cestovni-kancelare-a-agentury/Standardy-kvality-sluzeb-v-cestovnim-ruchu

Systém řízení kvality a inovací v cestovním ruchu

http://www.mmr.cz/getmedia/a6bb9618-80fb-4d44-99c5-712a2188ecd8/CzechQuint-System-kvality-a-inovaci-v-cestovnim

Systém řízení kvality v sektoru turistických informačních center

http://www.vse.cz/aop/abstrakt.php3?IDcl=339

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 09:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu