Černé slunce

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na původ a minulost symbolu známého jako Černé slunce.
Kde se začal objevovat a jaký měl význam, případně jake magické účinky mu
byly přisuzovány v průběhu dějin?
Našel jsem k tomuto odkaz zde: http://slavonie.org/2010/02/03/cerne-slunce/

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jak jsme Vám již psali, příliš informací o historii symbolu Černého slunce v minulosti se nám bohužel nepodařilo zjistit. Černé slunce je obestřeno záhadnou, snad právě proto, že je nejčastěji spojováno s okultními vědami. V současné době se o černém slunce hovoří převážně v souvislosti s okultní společností Thule, která se stala svými ideologiemi podhoudbím pro pozdější vývoj nacismu a je dávána i do spojitostí s Adolfem Hitlerem (více se o společnosti Thule můžete dočíst v odpovědi v archivu služby Ptejte se knihovny na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/hitler-a-svobodni-zednari).

Bohužel více informací o Černém slunci je na internetu, než v autorizovaných knižních pramenech, které máme k dispozici. Velmi obsáhle je heslo zpracováno ve Wikipedii, ovšem v její anglické (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(occult_symbol ) nebo německé verzi (http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sonne ). Dále se o něm zmiňuje např. http://hlavuhore.wordpress.com/2007/07/18/cierne-slnko-schwarze-sonne/ , další odkazy jsou již různé blogy a různé spekulativní stránky, které zde z ohledu na důvěryhodnost neuvádíme (naleznete jej však snadno, zadáte-li do www.google.cz  "černé slunce".

Nejvýznamnějším zdrojem informací se tak pro nás stala kniha:

GOODRICK-CLARKE, Nicholas. Černé slunce : árijské kulty, esoterický neonacismus a politika identity. Přeložil Miloslav Korbelík. Praha : Eminent, 2006. 458 s. ISBN 80-7281-281-5., zde naleznete zajímavé kapitoly "Nacistiká mysteria" a "Wilhelm Landig a esoterická SS". Záznam knihy naleznete v Souborném katalogu ČR na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ spolu s údaji, ve kterých knihovnáh se titul nachází.

Zde se např. na str. 160 můžete dočíst o hradu Wewelsburg. "Avšak byl to Himmlerův hrad Wewelsburg, který stál u zrodu pověsti, že SS představuje esoterický rytířský řád. ... Hrad začal svoji moderní kariéru jako muzeum a školící středisko důstojníků SS... v únoru 1935 přichází pod přímou správu osobního štábu reichführera SS. Tato změna odráží Himmlerův nápad učinit z Wewelburgu řádový hrad SS, podobný Marienburgu v Prusku, který ve středověku patřil řádu Německých rytířů. ... Mohutná severní hradní věž byla zvětšena vězni z nedalekého koncentračního tábora, jenž byl zřízen jako zásobárna otrocké pracovní síly. V její horní kruhové síni byly zavěšeny erby mrtvých gruppenführerů SS a mramorovou podlahu zdobil velký sluneční kotouč, utvořený z 12 klikatých run sig."

Podíváme-li se do poválečného Rakouska 50.let, nalezneme tu významnou menšinu stoupenců nacismu, kde zapustila své kořeny arijsko-nordická mytologie, která se vedle uctívání Hitlera vyznačovala spekulacemi o dávných rasách, o Thule a germánském náboženství. Apokalyptické naděje v národní vzkříšení a vykoupení se koncem války zaměřily na divoké spekulace o údajné existenci zázračných německých zbraní, včetně létajících talířů a tajných polárních základen. Tato mystika má počátek v malém okultně-rasistickém kroužku, který se v roce 1950 scházel v atelieru návrháře Wilhelma Landiga (1909-1997) ve Vídni. Myšlenky přetřásané v tomto kroužku byly zakomponovány do literatury, která se váže k tomuto tématu. Sám Landig napsal trilogii o Thule a zde se můžeme dočíst:" Kruh zasvěcenců v SS chová Černé slunce jako tajnou insignii Thule. Je to sol nigra alchymie. ... Již řecká mystéria uznávala existenci tajemného slunce vedle zlatého kotouče Atlantidy. Byla to hvězda Antares ze souhvězdí Štír. ... Temně fialová barva Černého slunce není bez osvětlení, avšak je to všudypřítomný jas, jenž osvěcuje zasvěcence.

Podle staré germánské tradice je Bůh všemohoucí a neviditelný. Pro lidské oko je snadno rozeznatelná vnímatelná hmota, stín neviditelného, spirituálního světla a ohně, nepatrná jiskřička, která stále žhne ve věku Vlka kolem Thule a čeká na znovuvzplanutí. ... Černé slunce je znamení neviditelného božství, které se nalézá nad hmotnou zlatou září denního světla, když bylo zlaté slunce Atlantiďanů uchváceno služebníky mamonu a svobodnými zednáři. Temně fialový kotouč představuje vítězství boží vůle a zákona nad domnělou mocí zlata i nad jeho pány a otroky. ... Tento symbol nabitý tajným věděním byl krátce před koncem války spatřen na vojenském letadle SS. Černé slunce osvětluje Říši a nikdy nezapadá." str. 183

Dále se v knize můžete na str. 185 dočíst: "V románu Rebellen für Thule (1991) Landig objevuje počátky Černého slunce v babylonském náboženství.

Jakýsi starobylý klínový nápis očividně poukazuje na Černé slunce, "zářící v nás, jež nám dává sílu porozumět". Landig připomíná vizi Marduka, jenž truchlí nad zhroucením říše, než bohyně Ištar poručí hvězdám svítit novým, neviditelným světlem. Domnívá se, že toto proroctví se týká dočasné pořážky německé říše a její obnovy skrze esoterické osvícení Černým slunce. ...

Znalost Černého slunce byla ztracena vinou křesťanství, než jeho tradici znovu objevili templáři v Levantě. A jejich vědění bylo pro změnu ztraceno svobodnými zednáři a nakonec pouze malý kroužek esoteriků SS obnovil tradici Černého slunce jakožto "vnitřního světla".

Toto jsou jen ukázky z výše uvedené knihy, doporučujeme Vám ji pročíst a dát tak symbol Černého slunce a okultních věd spojených s SS více do spojitostí.

Na základě zmínek o babylonské říši a templářích jsme procházeli také několikero knih o kultuře v Babylonii a o symbolech templářů, ale bohužel jsme tu žádnou zmínku nenašli. Zda se Černé slunce skutečně vyskytovalo již v těchto dávných dobách, ovšem s malým významem, že se nedostalo do současných publikací nebo to vše bylo výplodem esoterických skupin kolem Landiga, se lze pouze domnívat.

S dotazem se můžete zkusit obrátit na Archeologický ústav AV ČR, který by mohl mít ve svém fondu speciální informační prameny, které by mohly podat jasnější odpověď na Vaši otázku dějin symbolu. Ústav je také zapojen do služby Ptejte se knihovny, informace spolu kontaktními údaji pro zaslání dotazu naleznete na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/archeologicky-ustav-av-cr-praha/ .

Přejeme vám mnoho štěstí při dalším pátrání a omlouváme se delší dobu odpovědi.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.08.2011 12:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu