Cenzura periodického tisku v letech 1918-1948

Text dotazu

Dobrý den, hledám nějakou odbornou literaturu, která se zabývá cenzurou periodického tisku v letech 1918-1948 (může se samozřejmě jednat o několik titulů, které se každý zabývají určitou částí vymezeného časového období - např. cenzurou v době první republiky). Potřebuji se obeznámit o tom, které informace byly cenzurovány, jak konkrétně vypadaly cenzurované stránky v tisku, která instituce cenzuru prováděla a jak, který tisk byl nejvíce cenzurou postižen a proč, apod. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

vydávání tisku bylo v době první republiky upraveno rakouským tiskovým zákonem 6/1863 ř.z. (platil až do roku 1950) a tzv. malým tiskovým zákonem z července 1933 (č. 125/1933 Sb.). Tyto zákony upravovaly i cenzuru tisku - státní orgány měly právo zadržet tiskoviny ještě před vydáním a povolit jejich vydání až po změně nebo vypuštění textu. Vydavatelé museli předkládat okresním úřadům nebo policejním ředitelstvím povinné výtisky. Pravidla cenzury pro případ branné pohotovosti státu dále upřesňoval zákon o mimořádných opatřeních v době obrany státu č. 131/1936 Sb. - po vyhlášení mobilizace 23. září 1938 byla na jeho základě 26. září 1938 zřízena Ústřední cenzurní komise. (zákon 131/1936 Sb. pak formálně pro zdůvodnění předběžné cenzury využili i nacisté za protektorátu - 20. června 1939 byla nařízením protektora Neuratha prodloužena jeho platnost).

Jistá forma cenzury tisku tak existovala i za první republiky (konfiskace tisku, bílé odstavce v novinách - hlavně v komunistickém tisku, zejména po přijetí zákona na ochranu republiky v březnu 1923). Tisková cenzura zesílila po Mnichovu za tzv. druhé republiky. V souvislosti se zastavením činnosti KSČ (rozhodnutím Syrového vlády 20. 10. 1938, definitivní rozpuštění KSČ nařízením Beranovy vlády 27. 12. 1938) bylo 20. 10. 1938 zastaveno i vydávání veškerého komunistického tisku (Rudé právo, Haló noviny). Rudé právo pak vycházelo dál jako ilegální časopis během celé války. V lednu 1939 bylo zastaveno vydávání řady dalších tiskovin (např. Učitelské noviny, Národní osvobození apod.).

                                                                              Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura

V bázi NKC, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze,  jsme nalezli tři (resp. dva) záznamy o knihách týkající se Vašeho tématu :

[Č.záznamu: 001645943]

Rakouský Zákon o tisku a zákon o řízení trestním u věcech tiskových doplněné změnami některých vyměření těchto zákonů ze dne 15. října 1868 ; Zákon o doplnění zákona trestního obecného i vojenského daný dne 17. prosince 1862 ; Zákon o zamezení a udušení pádu dobytka daný dne 29. června 1868 ; Nařízení v příčině ve skutek uvedení zákona o zamezení a udušení pádu dobytka vydané dne 7. srpna 1868 ; dále 27 zákonů, nařízení a vynešení zákonníkem říšským v době od 14. srpna až do 29. prosince 1868 vyhlášených. -- V Praze : Tisk a sklad Jindř. Mercy-ho, 1869. -- 179 s. ; 17 cm

[Č.záznamu: 002192162]

Dějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2011. -- 439 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm, Obsahuje bibliografii a rejstříky

[Č.záznamu: 002106084]

Dějiny českých médií 20. století / Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2010. -- 310 s., xxxii s. obr. příl. : faksim. ; 20 cm, Obsahuje bibliografii a rejstříky

 

Doporučené odkazy :

http://www.fronta.cz/dotaz/cesky-tisk-v-protektoratu

http://www.lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=3#psjc

http://www.e-polis.cz/nezarazene-clanky/95-cenzura-v-ceskem-tisku-od-habsburku-do-roku-1939.html

http://www.folktime.cz/nazory/o-cenzure.html

 

další doporučená literatura :

František Frenzel: Seznam knih a písní zakázaných v Československu : [od roku 1918 do konce roku 1936]. Hora Svaté Kateřiny : nákladem vlastním, 1937-1938.

Pro více literatury byste se ještě mohla obrátit na knihovnu Akademie věd ČR, http://www.lib.cas.cz/cs.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2014 10:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu