ceny v letech 1860-1930

Text dotazu

Dobrý den, existuje nějaký informativní přehled cen potravin, oděvů a obuvi od roku 1860 do roku 1930? Kolik stálo například mléko v roce 1860, pak třeba 1890 a nakonec po roce 1900? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vámi zmíněné informace jsou v současné době souhrnně uváděny ve statistických ročenkách. Pro dané období ovšem statistické ročenky nebyly běžné. Statistické informace se začaly zveřejňovat až počátkem 20. století. Do té doby byly statistické údaje považovány za tajné. První "Statistická příručka království Českého" byla vydána v roce 1909, druhé vydání vyšlo v roce 1913 (viz níže - obě vydání jsou v Národní knihovně dostupné v exempláři do studovny - viz Naskenované katalogy (RetrIS): https://retris.nkp.cz/  Generální katalog I > Předn - Reinl > 002: Přik-Přz > č. líatku: 465, 466, 467). Výše zmíněné "Statistické příručky království Českého" uvádějí průměrnou cenu některých základních potravin na staroměstské tržnici v Praze a přehled nejvyšších a nejnižších cen zde prodávaného zboží, opět u základních potravin. Statistické údaje jsou uvedeny pro období 1903 - 1907, 1905 - 1911.

Informace o cenách před uveřejněním statistik je možné přibližně zjistit z novinových článků a inzerátů. V tomto ohledu můžete využít fulltextové vyhledávání systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz.

Některé základní ceny potravin a ošacení v roce 1883 jsou uvedeny v odpovědi na dotaz o kupní síle jednoho zlatého: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/1-zlaty-kupni-sila

K danému tématu Vám doporučujeme následující literaturu:

* Statistika o poměrech pracovních, drahotních a mzdových v rakouských městech tiskových : dle údajů ze dne 15. prosince 1895 (bezprostředně před zavedením normálního cenníku). Ve Vídni : Svazek spolků knihtiskařů a písmolijců a příbuzných odvětví, 1897.

*  Maloobchodní ceny životních potřeb, indexy životních nákladů a indexy potravinové v letech 1921-1936 = Kleinhandelspreise der Lebensbedarfsgegenstände, Indizes der Lebenshaltungskosten und Nahrungsmittel-indizes in den Jahren 1921-1936 = Prix de détail des articles de première nécessité, nombres-indices du coût de la vie et nombres-indices des denrées alimentaires en 1921-1936. Praha : Státní úřad statistický : Bursík a Kohout [distributor], 1938.

* Statistická příručka republiky Československé. Praha : Státní úřad statistický ; Bursík a Kohout [distributor], 1921-1932.

* Statistická příručka království Českého. 2. vyd. Praha : Řivnáč [distributor], 1913.

* Statistická příručka království Českého. 1. vyd. Praha : Řivnáč [distributor], 1909.

* SEJBAL, Jiří. Základy peněžního vývoje. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 314. ISBN 80-210-1734-1.

* Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.

Použitý zdroj k historii statistik: https://www.czso.cz/csu/czso/historie_statistiky_v_cechach_do_roku_1918.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2012 17:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu