Ceny a platy v zemědělství v roce 1910

Text dotazu

Dobrý den. Rád bych zjistil, jaké byly ceny a platy v zemědělství v roce 1910, kdy moji předkové koupili zemědělskou usedlost i s polnostmi a lesy. Nemohu se orientovat ani v používaných měnách. Rád bych měl informaci v korunách, neboť v korunách byla usedlost koupena.
mnohokrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

přesnou výši cen a platů není možné stanovit, lze si však obecně představit poměry a výdělky v zemědělství například na základě  Vládní osnovy o sociálním pojišťování se zřetelem k starobnímu pojišťování zemědělek, kterou zveřejnilo periodikum Venkov v roce 1910. Reforma upravovala tehdejší zásady sociálního pojištění, neboť dle původního systému nemělo nárok na sociální pojištění (penzi) až 86 % zemědělského dělnictva  a pracujících členů žijících se zemědělcem v domácnosti (původní reforma z roku 1904 se týkala především vybudování dělnického pojišťování). Tehdejší sociální pojištění se omezovalo pouze na pojištění úrazové (zemědělci nebyli původně zahrnuti, měli řešit svépomocí) a nemocenské a například nemocenská se vůbec netýkala zemědělského dělnictva a zemědělských interesentů. Pojištění starobní i invalidní byla v plenkách - původně bylo dobrovolné u samostatných zemědělců, Rada zemědělská však požadovala povinné pojištění.

 Výše platu tedy plyne z níže uvedené části přehledu a bohužel narazíme na stropní příjem 2400 K, při kterém již není pojištění povinné:         

"1. v pojišťování nemocenské zahrnuto veškeré dělnictvo skutečné, při čemž odpadá rozdíl mezi plným a částečným pojištěním nemocenským,

2. pojišťování úrazové pro zemědělství se zachovává přibližně (byť i ne ještě plně) v rozsahu dosavadním,

3. pojišťování starobní (resp. invalidní) rozšiřuje se závazně na všechno dělnictvo, dále na spolupomáhající členy domácnosti a na samostatné podnikatele drobné z daní podrobeným čistým příjmem do 2400 K a s počtem nejvýš dvou stálých dělníků.

 Osnovou touto rozšířen dalekosáhle jak rozsah, tak i obsah pojišťování dosavadního oproti osnově ryt. z Korberů. To plyne již z úvahy, že starobní pojišťování zasáhnouti by mělo v celé říši 10 milionů osob (oproti 5 mil. dle návrhu ryt. z Korberů), z čehož na samostatné podnikatele připadá přibližně třetina.

Dle osnovy mají závazně pojištěni býti pro případ stáří zemědělští a živno- s příjmem daně z příjmů podrobeným nejvýše 2400 K, ač-li nezaměstnávají více nežli 2 cizí (t. j. rodině nenáležející) placené dělníky. Mezi samostatné zemědělské podnikatele čítají se také — a to plným právem — nájemci zemědělství. Příspěvek pro samostatné podnikatele činí pro pojištěni starobní 1 K měsíčně, pro ony pak, kteří mají příjem pod 480 K ročně 50 h. měsíčně. Zemské zákonodárství může však zvýšiti příspěvek pro samostatné podnikatele a tím ovšem také zvýšiti příjem z renty starobní. C e k a c í d o b a, po které teprve nastává nárok na požitek renty starobní, činí pro samostatné podnikatele 200 týdnů, z čehož nejméně 100 týdnů v posledních pěti letech pojištěný jako samostatný podnikatel členem pojišťovny býti musil. (Pro kapitál pozůstalým činí čekací doba 40 týdnů.)

 Nároky plynoucí z pojišťování starobního jsou jednak nárok na rentu starobní, t. j. roční plat od dokonaného 60 roku, nikoliv však na rentu invalidní, dále pak na kapitálové odbytné pro pozůstalou vdovu a sirotky. Renta starobní skládá se z renty základní činící 150 K a ročního přírůstku renty, činícího 2/10 všech složených příspěvků. Pro samostatné, platící 1 K měsíčně, činila by celková renta po 4 letech placení příspěvků 159 K 60 h, po 10 letech 174 K, po 20 letech 198 K, po 30 letech 222 K, po 40 letech 246 K. Vdově přináleží jednonásobný základní obnos renty jednou pro vždy, každému dítěti do 16 let poloviční odbytné vdovské, úplnému sirotku pak stejná částka jako vdově. K úhradě renty přispívá stát příspěvkem 90 K ke každé rentě.

 

Pokud se týče stanovení hranice horní, padá nejprve na váhu hranice příjmu 2400 K. Osnova stanoví pro dělníky jako horní hranici v ý š i m z d у 2400 kor., aniž by brala zřetel k jiným příjmům dělnictva, takže jest možno, že dělník, mající mimo mzdu 2400 K ještě příjem z budovy a p., nebude ze závazného pojišťování již tím vyloučen, kdežto samostatný zemědělec, mající celkový čistý příjem více než 2400 K, nebude již v závazné pojišťování zahrnut, což jest nesrovnalostí vůči hranici příjmu stanovené u dělnictva." Zdroj: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a5627dd0-5566-11e7-b6dc-001018b5eb5c  - obsah stránky uvidíte pouze v prostorách knihovny

 Cena dobytka z roku 1910:

* koně ... 405 K / 1 kus

* hovězí dobytek ... 306 K / 1 kus

* ovce ... 18 K / 1 kus

* kozy ... 17 K / 1 kus

* vepři ... 69 K / 1 kus

Zdroj: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:7177d810-e2e0-11e6-a295-005056820560 - obsah stránky uvidíte pouze v prostorách knihovny

 Cena celkového zemědělského majetku nižší než  5000 K  až do stropu 40 000 K a odvody při převodu tohoto majetku:

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:31fff440-150f-11e7-8f17-005056822549 - opět obsah dostupný v knihovně

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korec_(jednotka) - přepočítání jednotky korec na dnešní obvyklé jednotky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitro - informace o jednotce jitro

 Abyste si dovedl představit, kolik přibližně stála jedna usedlost s polnostmi, přikládáme dva inzeráty z roku 1910.

Obsah inzerátů z roku 1910:

"Usedlost a 91 korcem pozemků za 30.000 K. Budovy nové, tvrdě kryté, budova obytná jednopatrová. Inventář v ceně 5000 K. Hotově třeba 11. 000 K. 2. Mlýn se 39 korci za 16.300 K. Hotově třeba 8000 K. Půda červenka. 3. Usedlost o 71 korci. Půda červenka. Inventář v ceně 3000 K. Cena 20 000 K. Hotově třeba 10.600 E.

4. Usedlost se 40 korci. Půda červenka. Cena 32.000 K. Hotově třeba 23.000 K. Všechny tyto usedlosti jsou v západních Čechách v kraji, kde daří se pšenice, řípa a chmel. Jsou poměrně velice levné. Bližší sdělí Pozemkové Oddělení Národní Jednoty Pošumavské. Praha II, nároží Vodičkovy a Školské ul. — K písemným dotazům známka na odpověď. Šlecht. velkostatek 400 jiter (3/4 hosp., 1/4 les), zámeček, uchované budovy, se vším fondem za 200.000 Ev Hor. Uhrách od dra ryt. z Hohenblumů, Vídeň I., Lothringerstrasse 3."

Zdroj: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:7d47f640-c3e6-11e4-854f-5ef3fc9ae867 - obsah stránky uvidíte pouze v prostorách knihovny

 

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.09.2017 19:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu