Centrizmus

Text dotazu

Co jsou to centrismy, jaké plní funkce.
Dotaz pro oblast kultura a interpersonální komunikace.

Odpověď

Dobrý den,
heslo centrizmus - politický směr zaujímající pozici středu mezi levicí a pravicí, centrista stoupenec centrizmu; stoupenec politiky středu
Zdroj: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0607-9.

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/centrizmus-centrismus
Pojem centrizmus, centrismus
Význam:směr zaujímající pozici středu mezi levicí a pravicí

-centrizmus, , -centrismus - koncová část složených slov mající význam soustřeďování , soustředění něčeho do centra; posuzování něčeho jen z hlediska centra v nových výrazech, např. brnocentrizmus, bruselocentrizmus, ostravocentrismus centrum -ra s.
komerční centrum, komunitní centrum,...
-centrum
koncová část složených slov mající význam středisko, zařízení v nových výrazech, např. ekocentrum, videocentrum,...
Zdroj: MARTINCOVÁ, Olga a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2.
Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1168-4.

KVAPILOVÁ BRABCOVÁ, R. Nová slova v češtině 2. In: Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 5 Mezi neologizmy už nejsou slova jako kauza, cena (zaváděcí), centrální, certifikát, [259]církev, civilista, cyklistika, ale zůstala koncová část složených slov -centrizmus, protože vedle pragocentrizmu už máme i bruselocentrizmus, ostravocentrizmus nebo brnocentrizmus. Rozšiřuje se užívání slova centrum ve významu ,středisko poskytování určitých služeb', takže dnes máme komerční, komunitní, mateřské, offshore centrum.
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (dále NS2) přináší slovní zásobu z let 1996-2002, kterou autoři čerpali z různých zdrojů - internetu, novin, časopisů, z televize a rozhlasu (úplný soupis zdrojů a pramenů najdete na s.
563-568).
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7806

Nevíme, zda Vás zajímá pouze pojem centrizmus, heslo ve slovníku nebo různá použití (mnohdy jen přeneseně). V souvislostí s komunikací jsme ho našli ve školní práci, viz níže Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, 586
01 Jihlava ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Jana Sobotková Studijní
program: Ekonomika a management
Obor: Cestovní ruch
Název práce: Sociální interakce v prostředí hotelu.
Cíl práce: Explorace sociálních motivů, způsobů jednání a úrovně komunikace českých a zahraničních klientů hotelu.
https://is.vspj.cz/bp/get-bp/studijni-obor/6501R001/student/11940/thema/885
"Součástí poznání úlohy mezikulturních rozdílů je i uvědomění si existence tzv.
etnocentrizmu. Etnocentrizmus, možná správněji kulturní centrizmus, je domněnka nebo předpoklad, že kultura určité doby, skupiny nebo společnosti je centrem, podle něhož se posuzují kultury ostatní. Lidé žijící v dané kultuře ve většině případů přistupují k příslušníkům jiných kultur s pohledem "my" a "oni". Základním etnocentrickým přístupem je, že to, co činí, a to v nejširším možném pojetí, osoba a skupina nebo společnost příslušející k určité kultuře, jejímž jsem členem, je správné. Naopak to, co činí příslušníci jiných kultur, je nesprávné. Přístup označovaný jako "my" a "oni" vede často k nadřazenosti, vyvyšování jedněch nad druhými. (Šroněk, 1999)."

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.01.2012 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu