Cenová politika podniku

Text dotazu

Dobrý den, píši písemnou práci do podnikové ekonomiky na téma analýza cenové politiky ve zvolené firmě. Prosím o informace, z jaké literatury mohu čerpat.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

cenová politika

cenová strategie

tvorba cen

marketingový mix

podnik, firma, společnost

 

pricing policy

pricing strategy

pricing

marketing mix

company, enterprise, firm

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Devinney, Timothy Michael, ed. Issues in pricing: theory and research. Toronto: Lexington Books, 1988. ix, 412 s. ISBN 0-669-13215-2.

Fabiani, Silvia, ed. et al. Pricing decisions in the euro area: how firms set prices and why. Oxford: Oxford University Press, 2007. xvi, 292 s. ISBN 978-0-19-530928-7.

Hanna, Nessim a Dodge, H. Robert. Pricing: zásady a postupy tvorby cen = Pricing. Policies and procedures / Nessim Hanna, H. Robert Dodge; [přel. František Freiberg]. Praha: Management Press, 1997. 203 s. ISBN 80-85943-34-4.

Janečková, Lidmila a Mechúr, Rostislav. Cenová strategie a taktika. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita, 1997. 93 s. ISBN 80-85879-65-4.

Kislingerová, Eva a kol. Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvaceti let. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 170 s. ISBN 978-80-245-1745-2.

Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Kotrbová, Helena. Marketingový mix: cenová politika. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993. 56 s. ISBN 80-7079-795-9.

Synek, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxv, 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.

Vochozka, Marek a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.

Wöhe, Günter a Kislingerová, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 928 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-897-2.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Bimaj, Arjola. Psychology of pricing. Praha, 2013. Vedoucí práce Petr Král.

Bříštělová, Radka. Stanovení optimální ceny v akčním a běžném prodeji ve spolupráci s Pfanner, spol. s r.o. Praha, 2010. Vedoucí práce Marcela Zamazalová.

Jonasová, Tereza. Cenová strategie dodavatelů teplé užitkové vody. Praha, 2012. Vedoucí práce Lenka Turnerová.

Kulíšková, Petra. Strategie podnikatelského subjektu (vybrané problémy). Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Filipová.

Novák, Daniel. Tvorba cen a metodika účtování vybraných slev ve Škoda Auto, a.s. Praha, 2010. Vedoucí práce Jaroslav Wagner.

Pešek, Tomáš. Cenová politika na Internetu se zaměřením na cenové agregátory. Praha, 2011. Vedoucí práce Jiří Sedláček.

Pivná, Kristýna. Komunikační a cenová strategie vybrané firmy při zavádění potravinových doplňků na polský trh. Praha, 2009. Vedoucí práce Miroslava Zamykalová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Analýza cenové politiky v multikine Golden Apple Cinema

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14154/vyor%C3%A1lkov%C3%A1_2010_bp.pdf?sequence=1

Cenová politika v podniku

http://is.muni.cz/th/171529/esf_b/Bakalarska_prace_Snekova.pdf

Cenová strategie společnosti Krkonošské papírny a. s.

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/24603/1/text.pdf

Cenové strategie – jak stanovit cenu produktů

http://www.ipodnikatel.cz/Priprava-na-podnikani/cenove-strategie-jak-stanovit-cenu-produktu.html

Is It Time to Rethink Your Pricing Strategy?

http://sloanreview.mit.edu/article/is-it-time-to-rethink-your-pricing-strategy/

Pricing Strategies

http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-pricing.html

Základní cenové strategie

http://www.businessvize.cz/strategie/zakladni-cenove-strategie

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

29.08.2013 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu