Cenová politika

Text dotazu

Dobrý den, píši písemnou práci do podnikové ekonomiky na téma Analýza cenové politiky. V jaké literatuře mohu čerpat informace?

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít termíny:

cenová politika

analýza

pricing policy

pricing strategy

analysis

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Backé, Peter et al. Price dynamics in Central and Eastern European EU accession countries. Wien: Oesterreichische Nationalbank, 2002. 47 s. Working paper; 61. Dostupné také z: http://www.oenb.at/en/img/wp61_tcm16-6150.pdf.

 

Crew, Michael A., ed. Pricing and regulatory innovations under increasing competition. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 205 s. Topics in regulatory economics and policy series. ISBN 0-7923-9810-6.

Dealing effectively with the challenges of transfer pricing. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. 105 s. ISBN 978-92-64-16907-4. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264169463-en.

Devinney, Timothy Michael, ed. Issues in pricing: theory and research. Toronto: Lexington Books, 1988. ix, 412 s. ISBN 0-669-13215-2.

Fabiani, Silvia, ed. et al. Pricing decisions in the euro area: how firms set prices and why. Oxford: Oxford University Press, 2007. xvi, 292 s. ISBN 978-0-19-530928-7.

Fibírová, Jana a Kasan, Jan. Cenová politika a ochrana trhu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. 95 s. ISBN 80-7079-746-0.

 

Fibírová, Jana. Cenová politika firmy a ochrana trhu. Praha, 1992.

 

Filkus, Rudolf. Cena nevyhnutná súčast hospodárského mechanizmu. Bratislava: Práca, 1989. 180 s. Knižnica ekonomiky práce a priemyslu; zv. 2. ISBN 80-7094-027-1.

 

Herbst, Anthony F. Analyzing and forecasting futures prices: a guide for hedgers, speculators, and traders. New York: John Wiley & Sons, 1992. xvi, 238 s. Wiley finance editions. ISBN 0-471-53312-2.

 

Kasan, Jan. Cenová politika a politika hospodářské soutěže. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. 166 s. ISBN 80-7079-245-0.

 

Kasan, Jan a Fibírová, Jana. Ceny a cenová politika. Praha: Aleko, 1991. 209 s. ISBN 80-85341-07-7.

 

Nagle, Thomas T., Hogan, John E. a Zale, Joseph. The strategy and tactics of pricing: a guide to growing more profitably. 5th ed. Boston: Prentice-Hall, 2011. xiv, 333 s. ISBN 978-0-13-610681-4.

 

OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. 371 s. ISBN 978-92-64-09033-0. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en.

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Predatory pricing. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1989. 100 s. ISBN 92-64-13245-7.

 

Stepan, Adolf a Zechner, Jozef. Kalkulace nákladů a cenová politika v tržní ekonomice: pracovní kniha. 4. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 1993. 155 s.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Havrlant, David. Konvergence cenové hladiny České republiky k zemím EU na základě Balassova-Samuelsonova modelu. Praha, 2006. Vedoucí práce Josef Jablonský.

Klement, Josef. Vývoj cenové regulace v ČR od roku 1989 do současnosti. Praha, 2012. Vedoucí práce Karel Zeman.

Lohr, Karel. Cenová politika na Internetu. Praha, 2006. Vedoucí práce Jiří Sedláček.

 

Pešek, Tomáš. Cenová politika na Internetu se zaměřením na cenové agregátory. Praha, 2011. Vedoucí práce Jiří Sedláček.

 

Pivná, Kristýna. Komunikační a cenová strategie vybrané firmy při zavádění potravinových doplňků na polský trh. Praha, 2009. Vedoucí práce Miroslava Zamykalová.

 

Santariusová, Markéta. Price convergence between new and old EU member countries. Praha, 2012. Vedoucí práce Anna Klosová.

 

Vozka, Pavel. Konvergence srovnatelné cenové hladiny České republiky k Evropské unii. Praha, 2005. Vedoucí práce Kamil Janáček.

 

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Cenové strategie – jak stanovit cenu produktů

http://www.ipodnikatel.cz/Priprava-na-podnikani/cenove-strategie-jak-stanovit-cenu-produktu.html

 

Cenová politika – Ministerstvo financí ČR

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenova_politika.html  

 

Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management

http://dfwwebpresence.com/files/FlashDrives/New%20Drive/Classes/MGMT3850%20Entrepreneurship/Essentials%20of%20Entrepreneurship%20and%20Small%20Business%20Management/Frontmatter.pdf

 

Pricing Strategy

http://www.netmba.com/marketing/pricing/

 

The Problem with Price

http://www.b2binternational.com/assets/whitepapers/pdf/the_problem_with_price.pdf

 

Základní cenové strategie

http://www.businessvize.cz/strategie/zakladni-cenove-strategie

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

14.05.2013 11:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu