Časopisy pro děti v 19. století

Text dotazu

Dobrý den, předmětem mého zájmu jsou bibliografie českých časopisů určených pro děti, které vycházely od roku 1801 do roku 1918 a práce, které pojednávají o časopisech pro děti v 19. století. Pokud žádná taková bibliografie nebo souhrnná práce není, prosím alespoň o uvedení prací zabývajících se časopisy obecně pro toto období. Zatím jsem měla v rukách tyto: WURMOVÁ, M. Soupis moravských novin a časopisů z let 1848-1918. Brno, 1955. KUBÍČEK, J. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. Brno,2001. KUBÍČEK, J. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, díl 1: Časopisy České republiky do roku 1918. Brno, 2010. BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky: český periiodický tisk do roku 1918. 1. díl.
Předem děkuji a přeji hezký den. Herklocová

Odpověď

Dobrý den,
"Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy české republiky do roku 1918" je v současné době pravděpodobně nejobsáhlejším dílem, které přibližuje časopiseckou produkci 19. a počátku 20. století. 
K dalším publikacím věnovaným periodickému tisku tohoto období patří:
* Laiske, Miroslav, ed. Časopisectví v Čechách 1650-1847: příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména novin a časopisů. Praha: Státní knihovna ČSR - Národní knihovna, 1959 [i.e. 1960]. 179 s., [12] s. obr. příl. Bibliografický katalog ČSR - České knihy 1959; zvláštní seš. 6, prosinec 1959.
* Volf, Josef. Dějiny novin v Čechách do r. 1848. Praha: Duch novin, 1930. 231, [II] s.
* Roubík, František. Časopisectvo v Čechách v letech 1848-1862. Praha: Duch novin, 1930. 207 s., [52] s. il.
* Roubík, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha: Česká akademie věd a umění, 1936. 319 s.

Kapitolu o dětských časopisech by měla obsahovat kniha:
* Gebhartová, Vladimíra. Literatura pro děti s ukázkami textů: učebnice pro 2. roč. stud. oboru učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 287 s. Učebnice pro střední školy.

Přehledné informace a další literaturu k tématu nabízí bakalářská práce Marie Tománkové "České časopisy pro děti a mládež vydávané do roku 1918"  - dostupná volně na internetu: http://is.muni.cz/th/150404/ff_b/?furl=%2Fth%2F150404%2Fff_b%2F;so=nx;lang=cs

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2013 10:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu