Časopis Záře

Text dotazu

Zajímalo by mě více informací o dělnickém časopisu Záře. V České národní bibliografii a v Souborném katalogu jsem jej nenalezla.

Odpověď

Dobrý den,

časopis s názvem Záře jsme ani my nenašli, je jen zmiňován v hesle o Pravoslavu Veselém v databázi Kdo je kdo…, viz níže. Databáze periodik, kterou spravuje Moravské zemská knihovna v Brně, periodikum tohoto názvu také neuvádí.

http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=3&name=VESEL%DD+ANTON%CDN+PRAVOSLAV

Veselý Antonín Pravoslav, 30. 6. 1873 Jičín – 18. 3. 1904 Praha, novinář, publicista a teoretik socialismu. Povoláním typograf. Na počátku 90. let 19. století se exponoval v Politickém klubu dělnickém v Praze, poté jeden z vůdců pokrokového hnutí, kde reprezentoval socialistickou levici. Organizátor pokrokářského tisku, redaktor časopisů Základ a Omladina, posléze Pokrokových listů. 1894 byl v procesu s omladináři odsouzen k sedmi  měsícům vězení, později ještě za tiskové delikty k jedenácti měsícům žaláře. Po propuštění 1895 redigoval časopis Pokrok v Kolíně (s J. Skalákem) a od 1897 protiklerikální časopis Záře. 1896 se podílel na založení Dělnické akademie; 1897 vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany a stal se redaktorem Práva lidu. Propagátor a ideolog tzv. pokrokového socialismu, spojujícího program pokrokového hnutí a sociální demokracie, národně emancipační úsilí a socialistické ideály. Odmítal marxistický materialismus; socialismus chápal především jako mravní hnutí, která má převýchovou lidstva nastolit nové, spravedlivé společenské uspořádání vedoucí k neomezené svobodě. Usiloval o zapojení dělnictva do českého národního zápasu proti rakousko-uherské monarchii; proti českému historickému státnímu právu stavěl právo přirozené a byl přesvědčeným republikánem. Autor řady politických publikací (Zrcadlo klerikálů, 1895; Socialism a národnost, 1897; Rok 1848, 1898) a dokumentárního spisu Omladina a pokrokové hnutí (1902); spoluautor programové brožury Zásady pokrokových socialistů (1896 – s Fr. Modráčkem a J. Skalákem). Ve své literární pozůstalosti zanechal mj. torzo románu ze života pražské spodiny Pod hladinou. – Nevlastní bratr právníka a realistického, později národně socialistického politika Františka Veselého (1863-1935).

 

Existoval časopis Zář a podle zdrojů jsou tam údaje stejné (Pravoslav Veselý,  stejné roky, periodicita apod.).

Nevíme, odkud máte informaci, že Záře vycházela, upřesněte, prosím, zdroj.

Zář (1897-1900) – Krejcarový týdeník pracujícího lidu (1900-1903) – Týdeník pracujícího lidu (1904-1914). Ústřední týdeník Československé sociálně demokratické strany dělnické /1923-1927)…

Zář: časopis šíření osvěty a hájení pravdy, 2x měsíčně, od roku 1890-1894

Zář: ústřední list Unie socialistických svobodných myslitelů v ČSR. 1934-1935.

Čerpáno z: REHÁKOVÁ, Margita. Soupis komunistického a dělnického tisku 1870 – 1938. Praha: Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, 1974.

KUBÍČEK, Jaromír a kol. Noviny České republiky od počátků do roku 1918. Část 1. Bibliografie. Brno: Lector Benevolus, 2008.

Další podobný název a asi i zaměření byla Kladenská zář, orgán OV KSČ a ONV v Kladně, ale vycházela později, padesátá, šedesátá léta...

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.11.2015 11:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu