časopis "Solidarity: a monthly magazine for Czechoslovak-African relations". (1962-1970).

Text dotazu

Vážená paní / vážený pane,
moje otázka se týká československého časopisu, který byl vydáván v angličtině. Jde o "Solidarity: a monthly magazine for Czechoslovak-African relations". (1962-1970).
Zajímá mě, jestli někdo zkoumal dějny tohoto časopisu? Nevíte, jestli existují nějaké články (vědecké nebo jiné) nebo knihy o tomto časopisu?
Budu Vám zavázán za pomoc.

Odpověď

Hezký den,

 

zmínku o časopisu Solidarity: a monthly magazine for Czechoslovak-African relations. Prague: Orbis, [1962]-1970. ISSN 0560-7914 se nám podařilo nalézt v knize Petra Zídka Československo a francouzská Afrika 1948-1968. Popis časopisu je spíše stručný a je mu věnována přibližně strana a půl (str. 66-67), krátký výňatek z popisu si můžete přečíst níže.

 

“Jediným významným projektem státní propagandy byl časopis Solidarité/Solidarity, který vycházel od června 1962 ve francouzské a anglické mutaci pod vedením Čestmíra Suchého. Ten se od počátku snažil dělat propagační časopis »úplně jinak než ostatní«.250 Solidaritě/Solidarity na první pohled zaujme moderní grafickou úpravou a množstvím barevných i černobílých fotografií. Ryze ideologická témata jsou potlačena na nejnutnější míru (výročí osvobození, sovětské revoluce a »Vítězného února«, oslavy Prvního máje), dominují idealizované články o životě v socialistickém Československu.”

 

Zdroj:

* ZÍDEK, Petr. Československo a francouzská Afrika 1948-1968. Praha: Libri, 2006. s. 66. ISBN 80-7277-305-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:9f8a7aef-4244-4da4-979c-032010e02712

 

Níže uvádíme seznam literatury zabývající se vztahy Československa a Afriky ve 20. století a doufáme, že Vám některé z titulů pomohou ve Vašem dalším bádání.

 

Literatura:

* ČEJPA, Viktor et al. K vývoji hospodářských styků ČSSR se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky v 70. a 80. letech. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1983. 124 s. Studie a dokumenty.

* DVOŘÁČEK, Jan, PIKNEROVÁ, Linda a ZÁHOŘÍK, Jan. A history of Czechoslovak involvement in Africa: studies from the colonial through the Soviet eras. Lewiston: The Edwin Mellen Press, [2014], ©2014. vi, 187 stran. ISBN 978-0-7734-0087-0.

* KAMAGANCEVOVÁ, Ludmila. Československý zahraniční obchod s vybranými rozvojovými zeměmi v letech 1966 a 1967: podle zbožových skupin mezinárodního třídění SITC. [Praha]: Výzkumný ústav pro zahraniční obchod, 1968. 261 s.

* KOVÁŘ, Jindřich a JIRÁSKA, Miroslav. Československo a rozvojové země: styky v oblasti politické, spolupráce v kultuře, školství, vědě a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1987. 44 s. Výzkumná práce; č. 20.

* KRÁZL, Ladislav. Analýza a prognóza integračních seskupení Afriky a jejich vliv na obchod s ČSSR. Praha: Výzkumný ústav pro zahraniční obchod, 1978. 79 s. Výzkumná práce; č. 159.

* MED, František. [Československo a francouzská Afrika 1948-1968]. Dějiny a současnost, 2006, 28(7), s. 46-47. ISSN 0418-5129. Dostupné také z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2006/7/petr-zidek-ceskoslovensko-a-francouzska-afrika-1948-1968-.

* Ministerstvo zahraničních věcí. Dokumenty k politickému vývoji Afriky: dokumenty z konferencí. Praha: Svoboda, 1968. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:df46a600-ca15-11e3-aec3-005056827e52

* MUEHLENBECK, Philip E. Czechoslovakia in Africa, 1945-1968. First published. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016. xii, 271 stran. ISBN 978-1-137-56144-2.

* NESRSTA, Vlastimil. Czechoslovakia and Africa. Prague: Orbis, 1987. 53 s.

* NÍDR, Tomáš. Jak českoslovenští komunisté zanechávali stopy v Africe. Mladá fronta Dnes, 2007, 18(140). Kavárna [příloha], s. D/6. ISSN 1210-1168.

* PEŠTA, Mikuláš. Inspirace v boji proti kolonialismu: československá kulturní propaganda vůči Africe. Dějiny a současnost, 2020, 42(8), s. 26-29. ISSN 0418-5129.

* SCHOLZ, Milan. Dvakrát komunistické Československo a Afrika. Soudobé dějiny, 2007, 14(4), s. 866-871, 953. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/sd_4_2007.pdf.

* SIEBER, Karel. Český lev v Africe. Přítomnost, 2004, Jaro, s. 38-40. ISSN 1213-0133. Dostupné také z: http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/2004/2004_1.pdf.

* TÉRA, Michal. [Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 /]. Dějiny a současnost, 2007, 29(8), s. 45-46. ISSN 0418-5129.

* Viva Africa ...: sborník příspěvků z konference věnované Africe: Plzeň ... Plzeň: Katedra antropologie Západočeské univerzity, [2006]- .

* VÍT, Jakub. V roli exportéra "věci komunismu": Československo a subsaharská Afrika 1948-1962. Soudobé dějiny, 2003, 10(1-2), s. 29-57, 321. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: https://kramerius.lib.cas.cz/client/handle/uuid:a83c83b3-0bd3-11e3-1431-001143e3f55c.

* VRLA, Jaromír. Hlavní problémy a perspektivy současné spolupráce zemí socialistického společenství, zvláště ČSSR s africkými zeměmi. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1985. 40 s. Výzkumná práce; č. 7/1985.

* ZÍDEK, Petr. Československo a francouzská Afrika 1948-1968. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-305-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:68a903a0-a621-11ea-949f-005056827e51

* ZÍDEK, Petr a SIEBER, Karel. Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007. ISBN 80-86506-58-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:85cade80-603c-11e9-b8c0-005056827e52

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.08.2021 12:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu