časopis Právník

Text dotazu

Dobrý den,
dozvěděla jsem se, že Akademie věd vydávala časopis Právník. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné dohledat vydání časopisu někdy ze 70. let? Jde mi o jeden konkrétní článek ohledně nepromlčitelnosti vlastnického práva (bohužel autora neznám). Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

patrně máte zájem o časopis:

Právník = The Lawyer = Le Juriste = Der Jurist = Jurist: Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Ústav státu a práva. Praha: Academia, 1861- . ISSN 0231-6625.

 

Dostupnost periodika v českých knihovnách zjistíte pomocí Souborného katalogu periodik (báze SKCP na adrese http://aleph.nkp.cz/F), případně také pomocí portálu Jednotná informační brána  www.jib.cz. Časopis má ve svém fondu poměrně hodně knihoven, konkrétně 70. letá mají tyto následující:

* Národní knihovna ČR Praha, www.nkp.cz

* Knihovna AV ČR Praha, www.knav.cz

* AV ČR - Ústav státu a práva Praha, www.ilaw.cas.cz

* Právnická fakulta UK Praha, http://knihovna.prf.cuni.cz/

* Fakulta sociálních věd UK - Středisko věd. informací Praha, http://knihovna.fsv.cuni.cz/

* Česká národní banka Praha, www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/

* Právnická fakulta MU - Ústřední knihovna Brno, www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/

* Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, www.cbvk.cz

* Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, www.svkhk.cz

* Krajská vědecká knihovna Liberec, www.kvkli.cz

* Vědecká knihovna Olomouc, www.vkol.cz

* Univerzita Palackého - Právnická fakulta, Olomouc, http://www.knihovna.upol.cz/index.php?id=8226

* Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, www.svkos.cz

* Vysoká škola báňská, - Technická univerzita Ostrava - Ústřední knihovna, http://knihovna.vsb.cz/

* Studijní a vědecká knihovna Plzeň, www.svkpl.cz

* Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické, www.zcu.cz

 

Časopis má také zdigitalizovaný Akademie věd ČR v rámci své digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.lib.cas.cz). S ohledem na autorská práva ovšem nejsou dané ročníky veřejně dostupné, tedy nelze stránky zobrazovat, prohlížet takto mimo AV ČR. Knihovna AV ČR je také zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-akademie-ved-ceske-republiky/), můžete tedy zkusit položit dotaz také jí, zda-li by Vám s dohledáním článku pomohla.

 

Vzhledem k tomu, že v NK ČR je také periodikum Právník k dispozici, článek Vám také můžeme dohledat. Protože bohužel nevíte podrobnější informace, které by pomohly článek dohledat (tj. autora, název nebo přesnější datum), vyhledávání by již spadalo mezi placené služby. Pro 70.léta prozatím neexistuje žádná online článková databáze, výběrově jsou články uvedeny v klasické tištěné bibliografii ČČČ - články v českých časopisech (1953 - 1990). Tuto bibliografii máme k dispozici a pokud byste měla zájem o dohledání článku, využili bychom nejdříve ji. Cena za vyhledávání v této bibliografii by byla dle Ceníku placených služeb a poplatků  NK ČR (http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik) 80 Kč za každou započatou půlhodinu práce (viz bod 8.3 Ceníku). Pokud by zde článek nebyl uveden a bylo by potřeba ho dohledávat přímo v časopise Právník, cena za hledání přímo v periodiku by byla 100 Kč za každou započatou půlhodinu (viz bod 8.4). Pokud byste měla zájem o dohledání článku, potvrďte, prosím, tuto Vaši objednávku na adresu reference@nkp.cz.

 

Pokud jste čtenářkou některé z uvedených knihoven, které periodikum v daných letech vlastní, můžete samozřejmě článek dohledat sama, pouze je třeba počítat s větší časovou náročností vzhledem k tomu, že nejsou známé žádné bibliografické údaje článku. Pokud knihovna má ve svém fondu zmíněnou bibliografii ČČČ, doporučujeme Vám začít vyhledávaní právě v ní.

Užitečným zdrojem pro vyhledávání by pro Vás také mohla být oborová brána Právo, http://pravo.jib.cz/.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.05.2013 07:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu