časopis Královéhradecko

Text dotazu

Dobrý den, sháním - vlastivědný sborník pro školu a
dům Královéhradecko, roč.XVI., 1939, číslo 5, díl II. - je to díl věnovaný
Františku Jirsákovi, je uváděn i název dílu Jirsákovy hračky. V knihovnách v
Hradci Králové tento díl chybí.

Odpověď

Dobrý den,

časopis Královéhradecko je ve fondu NK ČR dostupný, a to ve dvou exemplářích. Exemplář, který je možné v NK ČR prezenčně studovat (signatura
54 C 2087/XVI. 1938-39), bohužel není úplný, ročník XVI obsahuje pro I. část čísla 1-5, pro II. část však jen č. 1, 2 a 4.

I. část čísla 5 je skutečně věnovaná Františku Jirsákovi, na str. 65 je jeho kreslený portrét a dále jsou zde  články "Za Františkem Jirsákem" od Sl.Semráda (s. 66-68) a "Vzpomínky na Františka Jirsáka" od J.Gotvalda a A.Jirsákové (s. 68-70). II. část čísla 5 by podle informací na obálce měla obsahovat texty "Z tatínkova notýsku" (J.Rejchrt), "Ptáci. Jak nás tatínek učil šetřit" (A.Jirsáková) a řadu drobnějších textů od F.Jirsáka (Říkadla, Jak zvířata hovoří, Jídlo atd.). Na článek "Jirsákovy hračky" jsme náhodou narazili v čísle 1 z roku 1924:
* PELIKÁN, Jos. Jirsákovy hračky. Královéhradecko : vlastivědný sborník pro školu a dům. 1924, roč. I, č. 1 (březen-duben-květen 1924), s. 16.

Druhý exemplář časopisu Královéhradecko, který NK ČR vlastní, je součástí tzv. Národního konzervační fondu (NKF). Přístup k dokumentů z tohoto fondu je komplikovanější, požádali jsme proto kolegy o informaci, do jaké míry je kompletní exemplář uložený v NKF. O výsledku jejich zjištění Vás budeme informovat.

Ročník XVI (1938-39) by měl být dostupný i v dalších knihovnách, ze záznamů v jednotlivých katalozích však nedokážeme určit, do jaké míry je ročník XVI v jednotlivých knihovnách kompletní:
* Archiv hlavního města Prahy (signatura 3 C 637, http://www.ahmp.cz)
* knihovna Státního okresního archivu Hradec Králové (HK/P00022/15,17-1937-19, http://195.113.185.42/hk/knihovna_o/period.php,
http://195.113.185.42/hk/start.htm)
* Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové (signatura I 5010, http://www.muzeumhk.cz/on-line-katalog.html)
* Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové (signatura I-50 489/1938-1939, podle katalogu - http://aleph.svkhk.cz/F/?func=find-b-0&local_base=katalog
je možné periodikum prezenčně studovat, v současné době je vypůjčené do 25.3.2010 ve Studovně periodik)


Časopis Královéhradecko je také součástí digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452764), vzhledem k roku vydání je však přístup k plným textů možný pouze z počítačů NK ČR. Digitální kopie ročníku XVI byla nejspíše zhotovena z nekompletního exempláře NK ČR (signatura 54 C 2087/XVI. 1938-39), takže i zde chybí čísla 3 a 5 z II.
části.


Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové tento časopis také vydala na
CD-ROM:
Královéhradecko [elektronický zdroj] : vlastivědný sborník pro školu a dům.
Roč. 1, č. 1 (březen-duben-květen 1924)-roč. 18, č. 3 (15.1.1941).  Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003.
* Studijní a vědecká knihovna Hradce Králové , Sign.:  227 266, Roky:
1924-1941 , Pozn.:  Dostupnost: pouze prezenčně s možností kopie
* Muzeum VČ Hradec Králové , Sign.:  CD 21, Roky:  1924-1941 , Pozn.:
Dostupnost: pouze prezenčně s možností kopie

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 12:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu