čas, měření času

Text dotazu

Cim se meril cas a cim se meri?

Odpověď

Dobrý den,

základní informace o měření času naleznete např. v knize Kronika techniky, část informací uvádíme:

PATURI, Felix R. Kronika techniky. Praha : Fortuna Print, 1993. 651 s.
2650 př.Kr. - Král města Uru (jižní Mezopotámie) zavedl pro měření času a prostoru šedesátkový systém, který se potom stal vzorem pro měření času v celém středověku. Tento systém vycházel z měsíčního kalendáře. Egypťané sestavili první sluneční kalendář v lidských dějinách. Sumerský kalendář z Uru dělí rok na dvanáct měsíců po 30 dnech. Každý den má dvanáct "dvouhodin"....
kolem 2025 př.Kr. - Kněží v Mezopotámii a v Egyptě byli současně i prvními učenci, kteří dokázali měřit kratší i delší úseky času... Základním nástrojem pro měření času byl gnómon, který patřil mezi první astronomická zařízení. Jednalo se o svisle postavenou tyč (případně i sloup) na vodorovné rovině. Podle délky a směru vrženého stínu se určovala doba rovnodennosti a slunovratu, později i sklon ekliptiky. Zjištěné hodnoty byly vyznačovány na soustředných kružnicích kolem gnómonu.... Jiným zařízením k měření času byly ve starém Egyptě tzv. stínové hodiny.... Právě pomocí stínových hodin se podařilo zjistit, že jsou v letním období denní hodiny "delší", v zimně jsou naopak "delší " hodiny noční. Egyptská hodina nebyla tedy žádnou jednotnou a stálou mírou času.
kolem 1580 př. Kr. - V Egyptě se objevily vodní hodiny, které odkapáváním poměrně přesně měřily čas.
594 př. Kr. - Solón Athénský zavedl lunární rok s dvanácti měsíci, v nichž se střídalo 29 a 30 dní. Každé tři roky byl navíc zařazen měsíc o 30 dnech.
kolem 250 př. Kr. - Ktésibios z Alexandrie, řecký fyzik a vynálezce, zhotovil velice přesné vodní hodiny, které ukazovaly přesně jak hodiny, tak i dny (den a noc) a roky
kolem 850 - Pacificus, kněz žijící ve Veroně, sestavil první mechanické kolečkové hodiny poháněné závažím.
kolem 1600 - sestrojené stolní hodiny a kapesní hodinky, které po vynálezu pružinového mechanismu nahradily hodiny věžní
1656 - Nizozemský přírodovědech Christiaan Huygens vynalezl kyvadlové hodiny.
1929 - Americký hodinář Warren Alvin Marrison vynalezl v New Jersey křemenové hodiny. ... K největšímu rozvoji hodn a hodinek s krystalem došlo až po vývoji mikroelektrických integrovaných obvodů
1946 - Americký fyzik Willard Frank Libby vynalezl atomové hodiny.
1969 - Výzkumná laboratoř amerického námořnictva vytvořila atomové hodiny, řízené kmitočtem molekuly amoniaku. Odychlka chodu: jedna sekunda za 1,7 milionu let.
Vývoji měření času se dále věnují i samostatné publikace, např.:
MICHAL, Stanislav; LABOUTKOVÁ, Irena. Katalog expozice měření času Národního technického muzea. Praha : Národní technické muzeum, 1997. 200 s. 80-7037-036-X.
SCHNEIDER, Rudolf. Přesný čas : hodiny a hodinky. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. 110 s.
MICHAL, Stanislav. Hodiny : od gnómonu k atomovým hodinám. 2. přeprac. vyd. Prha : SNTL, 1987. 269 s.
SELEŠNIKOV, S.I. Člověk a čas : dějiny kalendáře a chronologie. Praha : Práce, 1974. 237 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 09:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu