canzona, canzonetta

Text dotazu

co jsou canzonety

Odpověď

Dobrý den, výraz canzona, canzonetta (někdy se užívá také počeštěného kanzona,
kanzoneta) bývá definována takto:
1. souhrnný název pro italskou světskou píseň (frottola, madrigal,
villanella) v 16. století, většinou s nádechem lidovosti v homofonní faktuře s výrazným rytmem. Canzonetty komponovali např. O. Vecchi, C. Monteverdi, H.L. Hasler, anličtí madrigalisté aj.
2. (canzona francese) francouzský chanson - vícehlasá imitačně zpracovaná píseň, popř. s instrumentálním doprovodem 3. v 16. a 17. století důležitá forma nástrojové hudby, vycházející z úprav franko-vlámských vokálních chansonů, popř. samostatná skladba v jejich slohu, často fugovaná (G. Frescobaldi aj.) 4. v 18. a 19. století lyrická píseň nebo instumentální skladba podobného charakteru

Zdroj: Smolka, Jaroslav a kol. Malá encyklopedie hudby. Praha: Editio Supraphon, 1983. Str. 103.

* canzona
kancóna - forma středověké lyrické písně; pěstována italskými básníky 13.-17. st. (Dante, Petrarca). Polyfonně zhudebňována ojediněle ve 14.-15.
st. (G. Dufay), hojněji v 16. st., kdy byly jako canzona označovány i skladby lidovějšího charakteru; zdrobnělý název canzonetta byl volen pro jednoduché tří- a čtyřhlasé písně tanečního rázu. - V 16. a 17. st. se tak nazývaly také instrumentální skladby, které byly úpravou či napodobením francouzských chansonů a v kterých krystalizovaly formy barokní nástrojové hudby (concerto grosso, sonáta).

Zdroj: Encyklopedie Coto.je - placená databáze, možnost přístupu z počítačů studovny Referenčního centra NK ČR

* kanzona
1. ve 13.-16. století v Itálii užívaná vícehlasá forma na text s kanzonovými strofami (např. G. Dufay Vergine bella) 2. v 16. a 17. století francouzský chanson s instrumentálním doprovodem a z něj odvozená čistě instumentální skladba s vícedílnou stavbou a hojným využitím technik imitace, jedna z předchůdkyň pozdější fugy 3. v 19. století drobná lyrická instrumentální skladba nebo krátká, písňová operní árie

Zdroj: Universum: všeobecná encyklopedie. 4. díl, CH-Kn. Praha: Odeon, 2000.
Str. 495. ISBN 80-207-1066-3.

Heslo v internetové encyklopedii Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Canzonetta .

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 09:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu