Byly ve středověku nějaké pokusy o znovuvysazování lesů?

Text dotazu

Dobrý den,
tak nějak tuším, že ve středověku byly lesy devastovány, ale byly nějaké pokusy o jejich obnovu?
Děkuji,

Odpověď

Dobrý den,

z informací v níže uvedených zdrojích vyplývá, že v období středověku byly lesy značně devastovány, ale pro jejich aktivní obnovu (rozšiřování lesních ploch) se mnoho úsilí nevyvíjelo. V článku: HISTORIE ZALESŇOVÁNÍ NELESNÍCH PŮD NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY je jako jeden z pokusů na ochranu lesů uveden zákoník Maiestas Carolina, který byl vydán za vlády Karla IV. (okolo roku 1350). Zákoník však řeší pouze tresty a postihy za ničení lesů, nedovolenou těžbu a mimo jiné popisuje stav lesů v té době na území Čech. Nijak se nezabývá aktivní obnovou lesů.

Nejstarší doklady o umělém rozšiřování lesních ploch jsou až z druhé poloviny 16. století, kdy se kvůli vysoké spotřebě začíná dřevem šetřit a přicházejí tedy první pokusy o obnovu lesů. Například za vlády Ferdinanda I. byla ustanovena komise, která měla za úkol "zkoumat lesní hospodářství a dávati nařízení nejen ochranná, ale také pěstební".

Použité zdroje

NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Lesy ČR, 2009, 399 s. ISBN 80-903482-5-4. (s. 134)

LENOCH, Josef. Dějiny lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 120 s. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~x[…]iho_prumyslu_2014_03_31.pdf . (s. 24-25)

ŠPULÁK, Ondřej a Dušan KACÁLEK. Historie zalesňování nelesních půd na území České republiky. Zprávy lesnického výzkumu. 2011, 56 (1), s. 49-57. ISSN 1805-9872 (Online). Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/8.pdf.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

20.07.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu