Byla uvedená Kindermannova zpráva přeložena do češtiny ?

Text dotazu

Kindermann, Ferdinand, 1740-1801
Název Nachricht von der Landschule zu Kaplitz in Böhmen : Unter dem Schutze Sr. Excellenz des Herrn Grafen von Bouquoi / Von dem dasigen Dechändt Ferdinand Kindermann herausgegeben
Nakl. údaje Prag : bey Johann Ferd. Edlen von Schönfeld, 1774

Odpověď

Dobrý den,

překlad Kindermannovy zprávy " Nachricht von der Landschule zu Kaplizz in Böhmen" do českého jazyka nebyl pravděpodobně dosud vyhotoven. V literatuře o Kindermannovi není překlad uvedeného spisu zmíněn, ve fondu Národní knihovny ČR je k dispozici pouze originální spis z roku 1774 v němčině.

Kromě Národní knihovny ČR vlastní německý psaný tisk z roku 1774 následující knihovny:

 * KINDERMANN, Ferdinand. Nachricht von der Landschule zu Kaplizz in Böhmen. Prag: J. F. Edlen von Schönfeld, 1774. 83 s.: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000065748&local_base=STT

* KINDERMANN, Ferdinand. Nachricht von der Landschule zu Kaplizz in Böhmen. 2. verb. Aufg. Prag: J. F. Edlen von Schönfeld, 1774. 68 s. - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004504640&local_base=SKC; Moravská zemská knihovna v Brně: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=MZK___-set20100113_73_84360

                                      

Knihy o F. Kindermannovi (v českém jazyce):

 * FELBIGER, Johann Ignaz et al. Felbiger a Kindermann: reformátoři lidového školství. Překlad Vladimír Štverák a Jan Mrzena. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 214 s. Z dějin pedagogiky; sv. 26.

* HANZAL, Josef. Ferdinand Kindermann: (1740-1801): školský reformátor a osvícenský duchovní. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 91 s. Knižnice vyšehradské kapituly; sv. 2. ISBN 80-7192-366-4.

 

Články o Kaplické škole a Ferdinandu Kindermannovi :

* Hanzal, J.: Kíndermannova vzorná škola v Kaplici. In: Jihočeský sborník historický, 1964, č. 3. — 4. České Budějovice.

* Somr, M.: Ferdinand Kindermann. In: Vychovávatel, č. 4. Bratislava 1968/69, s. 122 — 125.

* Somr, M.; Ferdinand Kindermann. Příspěvek к dějinám venkovské školy. In: К otázkám výchovy a vzdělání venkovské mládeže. Sborník PF České Budějovice 1969, s. 111 — 125.

 

K dohledání další literatury k tématu můžete použít  Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  a Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz .  Články lze dohledat prostřednictvím výběrové databáze ANL : http://www.jib.cz . Využít též můžete též online databáze Historického ústavu AV ČR: http://portaro.eu/huav/ a databáze Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského: http://www.npmk.cz/knihovna.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2015 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu