Burkina Faso - rod, skloňování, obyvatelé a přídavné jméno

Text dotazu

Dobrý den, v rámci antropologického výzkumu, který realizuji, bych si potřebovala být jistá správným skloňováním země Burkina Faso (skloňuje se jen Burkina, nebo jen Faso?), dále jak se správně říká jejím obyvatelům (jak mužům, tak i ženám - Burkiňané a Burkiňanky, či úplně jinak?) a jak se správně tvoří přídavné jméno (burkiňanský? burkinabský? burkinafaský?). A domnívám se vůbec správně, že je Burkina Faso ženského rodu? Na internetu jsem našla málo informací, a jsou rozporuplné. Je-li někde vícero možností, ocením, když mi sdělíte všechny, abych měla kompletní informace. Mnohokráte vám děkuji!

Odpověď

Dobrý den, dotaz byste měla nejspíš směrovat odborníkům v Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/ říká:

Zeměpisná jména víceslovná - názvy cizího původu V případě, že celý název nezůstane nesklonný, je pro zařazení ke gramatickému rodu a skloňovacímu vzoru zpravidla směrodatné zakončení posledního slova názvu. Často vyvstává problém, zda skloňovat všechny části názvu, či pouze některé (nejčastěji právě poslední slovo). Žádné přesné pravidlo zde bohužel nelze stanovit. Závisí to do značné míry na začlenitelnosti jednotlivých slov názvu do českého morfologického systému (obtížně začlenitelná slova s neobvyklým zakončením zůstávají nesklonná) a také na tradici v užívání daného jména (jaký způsob se v češtině pro daný název vžije), která může být u různých názvů odlišná. Důsledkem je občas i dvojí možné užití: nesklonnost a zároveň skloňování podle určitého vzoru...

2) Jména ženského rodu

K ženským jménům se řadí zpravidla názvy, které mají v posledním slově názvu zakončení na -a (v češtině typické pro ženský rod). Ostatní slova zůstávají nesklonná: Addis Abeba, Alma-Ata, Ču-mu-lang-ma, Mar del Plata, Vádí Halfa – 2. p. Addis Abeby, Alma-Aty, Ču-mu-lang-my, Mar del Platy, Vádí Halfy. Občas se podle příslušného vzoru skloňují i další slova názvu (Papua-Nová Guinea, Sierra Nevada – 2. p. Papuy-Nové Guiney/Guineje, Sierry Nevady – 3., 6. p. Papui-Nové Guineji, Sieře Nevadě). V případě, že po slovu začlenitelném pod ženský vzor „žena“ následuje slovo, které je vzhledem ke svému zakončení obtížně zařaditelné pod určitý vzor nebo se první slovo jeví v názvu jako dominantnější, pak je situace obrácená: toto slovo zůstává nesklonné a předcházející slovo zakončené na -a se skloňuje podle vzoru „žena“: Guinea-Bissau, Burkina Faso, Sierra Leone – 2. p. Guiney-Bissau či Guineje-Bissau, Burkiny Faso (i Burkina Fasa – viz bod 1), Sierry Leone – 3., 6. p. Guineji-Bissau, Burkině Faso (i Burkina Fasu), Sieře Leone.

1) Jména středního rodu

Jestliže jsou víceslovné názvy sklonné, obvykle se skloňuje až poslední slovo názvu (zakončené na -o), a to podle vzoru „město“: Monte Carlo, San Diego, San Marino – 2. p. Monte Carla,  San Diega, San Marina...

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=390

 

Tvoříme-li přídavná jména od víceslovných zeměpisných názvů, liší se způsob tvoření podle původu jména. Vzhledem k tomu, že zeměpisná jména cizího původu se mohou skládat i z mnoha složek a vytvořené přídavné jméno by působilo neobratně, je vhodné použít opisného vyjádření. Neměli bychom se pokoušet mechanicky tvořit dlouhé a nefunkční odvozeniny, např. Kepulauan Bunguran Selatan – kepulauanbunguranselatanský.

U jmen slovanského původu postupujeme obdobně jako u jmen domácích. Např. od názvu Kamensk Uralskij (rus.) utvoříme přídavné jméno uralskokamenský analogicky podle domácího typu Horšovský Týn – horšovskotýnský, protože Uralskij je ve výchozím sousloví přídavným jménem, jen pořadí podstatného a přídavného jména je oproti češtině obráceno. Podobně Nowy Sącz [novi sonč] – nowosączský (pol.), zde je pořadí přídavného a podstatného jména shodné s češtinou.

U jmen neslovanských dochází ke spřahování obou složek, jejich podoba se nemění: La Rochelle – larochellský, San Francisco – sanfranciský, New York – newyorský, Kao Luang – kaoluangský, Čang-ťia-kchou – čangťiakchouský. U jmen s bližším určením se určující složka může vypustit: Stratford upon Avon – stratfordský.

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755&dotaz=p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A9%20jm%C3%A9no%20od%20v%C3%ADceslovn%C3%BDch%20n%C3%A1zv%C5%AF#nadpis19

 

Jak správně pojmenovat obyvatele (muže, ženu) země Burkina Faso, (Burkinafasští, Burkinafasové, Burkinafasky...?), si netroufáme určit. Třeba se pro všechny nepoužívá jedno pojmenování, ale vždy jen příslušník k určitému etniku (Mossiové, ...).

Na území Burkiny Faso trvale žije přes 160 různých etnik. Dominantním etnikem jsou Mossiové (40 %-50 %), kteří odvozují svůj původ od válečníků, kteří na dnešní území přišli v dávné minulosti, dále jsou zde zastoupeni Fulbové (8 %-10 %) či Lobiové (7 %)...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso

 

Myslíme si, že byste měla postupovat tak, jak se píše v Internetové jazykové příručce, která by měla být zárukou správnosti.

Výkladová část Internetové jazykové příručky vyšla knižně pod názvem Akademická příručka českého jazyka (PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.).

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2018 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu