Budování značky poradenské společnosti

Text dotazu

Chtěla bych Vás poprosit, jestli byste mi nedoporučili nějakou literaturu, která se soustředí nebo alespoň zmiňuje marketingové strategie či budování značky poradenských společností. Firma, na kterou píši bakalářskou práci, se zabývá tvorbou podnikatelských plánů pro banku, investora a pro úřad práce, strategickým poradenstvím, plánováním a řízením cashflow, vyhledáváním investorů, hodnocením návratnosti investic. Tuto firmu oslovují nejčastěji lidé, kteří mají nějaký podnikatelský záměr a potřebují vytvořit tzv. podnikatelský plán, ve kterém je podnikatelský záměr popsán, vyčísleny náklady a návratnost investice - vše, co požaduje banka, investor či úřad práce. Cena plánu se odvíjí od náročnosti práce. Podobně jako je tomu např. u právníků. Téma práce zní budování značky poradenské společnosti. Také by mi pomohla literatura, která se zabývá marketingovými a jinými strategiemi pro oslovení investorů. Moc si vážím jakékoli Vaší rady.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Některé z nich mají volně přístupné i plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

budování značky / brand building

řízení značky / brand management

marketing / marketing

strategie / strategy

poradenská společnost / consulting compaty

poradenská firma / consulting firmPříklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Aaker, David A. Brand building: budování obchodní značky. Brno: Computer Press, 2003. xiv, 312 s. Business books. Praxe manažera. ISBN 80-7226-885-6.

Blecharz, Pavel, Štverková, Hana a Zindulková, Dagmar. Poradenství: založení a řízení poradenské firmy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013. 144 s. ISBN 978-80-86929-94-1.

Block, Peter. Staňte se špičkovým poradcem. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 347 s. Manažer. Management. ISBN 978-80-247-1750-0.

Collins, James C. Good to great: why some companies make the leap ... and others don't. New York: Collins, 2001. xii, 300 s. ISBN 0-06-662099-6.

Connor, Dick a Davidson, Jeffrey P. Marketing your consulting and professional services. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1990. xvii, 236 s. ISBN 0-471-52074-8.

Czerniawska, Fiona. The trusted firm: how consulting firms build successful client relationships. Chichester: John Wiley & Sons, ©2007. x, 247 s. ISBN 978-0-470-02717-2.

De Chernatony, Leslie. Značka: od vize k vyšším ziskům. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xiii, 315 s. Business books. ISBN 978-80-251-2007-1.

Haig, Matt. Království značky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 322 s. ISBN 80-86929-09-4.

Heding, Tilde, Knudtzen, Charlotte F. a Bjerre, Mogens. Brand management: research, theory and practice. 1st pub. London: Routledge, 2009. xvi, 267 s. ISBN 978-0-415-44327-2.

Hesková, Marie a Štarchoň, Peter. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.

Holtz, Herman. The Consultant's guide to hidden profits: the 101 most overlooked strategies for increased earnings and growth. New York: John Wiley & Sons, 1992. ix, 230 s. ISBN 0-471-55496-0.

Janouch, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.

Karlíček, Miroslav a Král, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

Keller, Kevin Lane. Strategické řízení značky: positioning a hodnota značky, plánování a implementace marketingových programů, měření a interpretace výkonnosti značky, budování a udržení hodnoty značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 796 s. Expert. ISBN 978-80-247-1481-3.

Kotler, Philip a Keller, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Sedláčková, Helena a Buchta, Karel. Strategická analýza. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xi, 121 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.

Taylor, David. Brand management: budování značky od vize k cíli. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 226 s. Business books. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-1818-4.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Chigovanina, Valeriya. Budování značky vybrané společnosti. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Odehnalová.

Jansen, Martin. Budování značky Fincentrum, a.s. Praha, 2013. Vedoucí práce Jiří Zeman.

Kalendová, Kateřina. Analýza marketingové komunikace konzultantské společnosti Image Lab s.r.o. Praha, 2009. Vedoucí práce Marcela Zamazalová.

Kula, David. Strategie rozvoje malé poradenské firmy. Praha, 2010. Vedoucí práce Lenka Švecová.

Ondrušová, Martina. Návrh ekologickej komunikačnej stratégie pre významnú poradenskú spoločnosť. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Král.

Plaček, Jan. Význam budování značky v organizaci. Praha, 2010. Vedoucí práce Eva Kašparová.

Shokalo, Oles. Vstup české poradenské společnosti na zahraniční trh. Praha, 2009. Vedoucí práce Jaroslav Halík.

Skopalová, Lenka. Budování značky. Praha, 2008. Vedoucí práce František Drozen.

Štrupl, Václav. Podnikání v oblasti internetového poradenství. Praha, 2010. Vedoucí práce Ondřej Raška.

Veselský, Štěpán. Využití Facebooku a Google AdWords pro budování značky. Praha, 2012. Vedoucí práce Zdeněk Molnár.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

10.10.2014 08:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu