Budkovice, historie

Text dotazu

Rád bych se něco dozvěděl o historickém vývoji obce Budkovice, v současné době části Ivančic u Brna, odkdy se datují první zmínky o Budkovicích a jak vznikl jejich název.

Odpověď

Budkovice byly udělovány jako léno, poprvé se o nich prameny zmiňují v roce 1426. V roce 1522 jsou v držení Jana z Heroltic, v roce 1574 je již jejich polovinu prodává Kryštof Josef z Heroltic Berchtoldovi z Lipé. Zatím se dá jen spekulovat, jestli byla poničená v průběhu nějakého boje nebo se jen tolikrát měnila a přestavovala pro hospodářské využití, až úplně ztratila svoji podobu.

V jiném zdroji čteme toto:
Budkovice - fragmenty zdiva tvrze v jižním cípu dvora na hraně údolí Rokytné. Protože Budkovice odedávna patřily k Moravskému Krumlovu, v písemných pramenech se objevují dost pozdě, teprve roku 1426. Páni z Lipé je v rámci svého lenního systému udělovali k užívání služebným manům. Z nich se roku 1522 v držení tvrze připomíná Jan z Heroltic, jemuž ji o osm let později Jan z Lipé z manství propustil. Kryštof Josef z Heroltic roku 1574 prodal polovinu tvrze a vsi Berchtoldovi z Lipé a v roce 1625 byla u Moravského Krumlov už celá ves.
Proto budovu tvrze, možná i zpustlou v průběhu věků, několikrát přizpůsobovali hospodářskému provozu, až úplně ztratila původní charakter.
Její zbytky patrně využilo stavení nad strání k říčce, jehož nároží zpevňuje masivní opěrný pilíř.
Tyto informace jsme čerpali z knihy: PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-046-2.
Informace o původu názvu obce Budkovice se nám bohužel nepodařilo zjistit.
Pokud máte zájem, kontaktujte prosím v tomto případě Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (www.ujc.cas.cz).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.02.2008 17:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu