brouci

Text dotazu

Čím se živí:-zlatohlávek
-světluška menší
-tesařík obecný
-mandelinka bramborová
-mandelinka topolová
-dřepčík polní
-pilous černý
-klikoroh devětsilový
-klikoroh borový
-květopas jabloňový
-červotoč proužkovaný
-lýkožrout smrkový
-nosorožík kapucínek

Odpověď

Dobrý den,

v internetových zdrojích se nám podařilo vyhledat následující (Informace z internetu ovšem neověřujeme):

* Zlatohlávek:

Brouci se živí pylem, nektarem a zralými plody, larvy zpráchnivělou dřevěnou drtí a odumřelými kořeny rostlin. (http://prirodakarlovarska.cz/clanky/1015-zlatohlavek-zlaty-cetonia-aurata)

* Světluška menší:

Potravou světluškám jsou plži, které larvy usmrtí jedem při kousnutí. Dospělci taktéž, většinou ale potravu nepřijímají. (http://www.hajany.com/clanky/zvirata/svetluska-vetsi-neboli-svatojansky-broucek.html, http://vkskaut.blog.cz/0706/svetluska-mensi)

* Tesařík obecný:

Larvy se živí trouchnivějícím dřevem, brouci pylem a částmi květů. (http://www.desinsekta.cz/atlas-kdc/75-tesarik-obecny)

Brouci létají v teplých slunečných dnech a usedají na květy (často miříkovitých rostlin), kde se živí pylem nebo květními částmi. Často jsou také k spatření na starých pařezech nebo jiném mrtvém dřevě, do kterého samičky kladou vajíčka. Nejčastěji si vybírají smrkové a borovicové dřevo, měné často jedlové či modřínové, v severní Evropě dubové. Larvy vykusují ve dřevě křivolaké chodby, které ucpávají drtí. (http://venuse66.blog.cz/1203/tesarik-obecny-corymbia-rubra)

* Mandelinka bramborová:

Okusuje především listy brambor. Vedle brambor ale navíc mohou napadat i rajčata a některé domácí rostliny z čeledi lilkovitých.

(http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=2466). Dospělí se živí i spásáním bramborové natě. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelinka_bramborov%C3%A1) (JAVOUREK, Vladimír. Brouci.)

* Mandelinka topolová:

Okusuje především listy na topolech. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelinka_topolov%C3%A1)

* Dřepčík polní:

Přezimující brouci napadají po přezimování jarní brukvovité rostliny a způsobují perforace listů.
Larvy ožírají kořínky rostlin. Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku. Škodlivost larev na koříncích je zanedbatelná.

(http://www.agromanual.cz/cz/atlas/skudci/skudce/drepcik-polni.html)

* Pilous černý:

Napadá obilné zásoby, uskladněné těstoviny, rýži, pohanku, špagety, luštěniny, žaludy, sušenky pro psa aj. Ve skladech nosatci preferují hlubší vrstvy hromad obilí (až do hloubky 1 m) z důvodu vyšší teploty. (http://cit.vfu.cz/vet-ekologie/rozdeleni_skudcu/pilous_cerny.htm) (JAVOUREK, Vladimír. Brouci.)

* Klikoroh devětsilový:

Samička nabodává stonky devětsilu, podbělu a bolševníku, kam klade vajíčka. Larvy v nich vyvrtávají dlouhé chodby a kuklí se v půdě. Ožírá kmínky sazenic. Proto se ještě v lesní školce před vysazením do lesa namáčejí sazenice v přípravku zabraňujícím ožeru. (http://fotoblog.in/clanek/114)

Brouci se živí listy devětsilu (Petasites) a podbělu (Tussilago).
Larvy se živí kořeny devětsilu a podbělu. (http://www.rendy.eu/zivocichove-seznam/klikoroh-dedetsilovy)

* Klikoroh borový:

Samičky kladou na jaře a v létě vajíčka do kůry kořenů převážně borových pařezů, kde se v lýku a ve dřevě vyvíjejí bělavé larvy. Většina brouků se líhne až po přezimování larev na jaře a ihned intenzivně okusují kůru a lýko právě vysazených sazenic různých jehličnatých dřevin. (http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/hmyz/brouci/klikoroh-borovy)

* Květopas jabloňový:

Ožírají jabloně a hrušně. (http://www.agromanual.cz/cz/atlas/skudci/skudce/kvetopas-jablonovy.html) (JAVOUREK, Vladimír. Brouci.)

* Červotoč proužkovaný:

Škůdce dřeva a výrobků ze dřeva. Svoje pojmenování má podle zřetelně tečkovaných rýh na krovkách. Samice po páření kladou vejce do štěrbin ve dřevu, do starých výletových otvorů, většinou na neošetřené a zakryté části nábytku, Dávají přednost dřevu ve, kterém vyrostly.
Červotoč proužkovaný napadá jen starší dřevo, které je již nějakou dobu používáno. Souvisí to také z vlhkostí dřeva. Larvy se líhnou asi po 14ti dnech a larva se zavrtává do dřeva. vytváří ve dřevu podélné chodby, které ucpává výkaly.
Před kuklením se larva přiblíží k povrchu dřeva a max. 1 mm od povrchu se zakuklí. Po vylíhnutí brouk opouští tzv. výletových otvorem dřevo. (http://www.skudci.com/cervotoc-prouzkovany)

* Lýkožrout smrkový:

Je zřejmě nejškodlivější hmyzí škůdce v našem lesním hospodářství, nejnebezpečnější je především v oblastech rozsáhlých smrkových monokultur. Lýkožrout smrkový napadá převážně smrkové porosty starší 60 let. Vybírá si přednostně fyziologicky oslabené stromy, vývraty, zlomy nebo stromy pokácené. Při přemnožení však napadá i stromy zcela zdravé, které dokáže zahubit za několik málo týdnů. Kůrovci začínají z jara naletovat na místa těsně pod zelenou korunou stromů a strom postupně osídlují do koruny a k patě. (http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/hmyz/brouci/lykozrout-smrkovy) (JAVOUREK, Vladimír. Brouci.)

* Nosorožík kapucínek:

Až 40 mm velké brouky můžeme nalézt od konce jara do konce léta především na skládkách dřevního odpadu, v kompostu či v přírodně zachovalých listnatých lesích. (http://www.ceskestredohori.cz/zvirena/oryctes-nasicornis-nosorozik-kapucinek.htm)

Zdroje:

* JAVOUREK, Vladimír. Brouci. 1.vyd. Praha : Orbis, 1954.

* POKORNÝ, Vladimír. Atlas brouků. 1. Vyd. Praha : Paseka, 2002. ISBN 80-7185-484-0.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.05.2014 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu