Brouci

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz kolik druhů brouků žije v ČR
podle posledního sčítání v r. 1993. Někde je uváděno méně než 6000, jinde až
7000 druhů. Existuje přesnější počet? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli soupis, který vyšel jako supplement časopisu Folia Heyrovskyana v roce 1993:

* JELÍNEK, Josef. Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera) = Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, 1993, Suppl. 1, 172 s.

Tento dokument bohužel NK ČR nemá ve svém fondu, takže nemůžeme ověřit, kolik druhů brouků je zde uvedeno pro území ČR. Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz ) a Jednotné informační brány (http://www.jib.cz ) je kniha dostupná v níže uvedených českých knihovnách:

* Výzkumný ústav les. hospodářství a myslivosti Praha (http://www.vulhm.cz/index.html?did=36&lang=cz), signatura 21055,a,b

* Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy - Biologická knihovna(http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=bio)

* Studijní a vědecká knihovna Plzeň (http://www.svkpl.cz) , signatura 391A54466/93-1

* Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové (http://www.svkhk.cz), signatura 648 049

* Středočeská vědecká knihovna Kladno (http://www.svkkl.cz), signatura J 185386

 Podle knihy "Brouci České a Slovenské republiky" výše zmíněný seznam odpovídá stavu znalostí k 31.12.1992 a zahrnuje na 6700 zástupců řádu. Do dneška došlo k nárůstu přibližně o 150 druhů. Nálezy nových druhů pro území obou republik byly a jsou publikovány především v českém časopise Klapalekiana a ve slovenských časopisech Entomological Problems a Entomofauna Carpathica.

Jiný souhrnný údaj, který by se výrazně lišili, jsme nenašli, uváděná počty se pohybují kolem zmíněných 6000. V prověřené literatuře je počet brouků ve většině případů citován z výše zmíněného seznamu. Novější údaje by snad mohl obsahovat "Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí". Zde jsou u jednotlivých čeledí řádu Coleoptera uvedeny ve rámci stručné charakteristiky čeledi i počty druhů vyskytujících se na území ČR.

Pro získání aktuálních údajů bychom Vám doporučili obrátit se na odborníky, např. Entomologický ústav AV ČR (http://www.entu.cas.cz/) , Entomologické oddělení Národního muzea (http://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/entomologie.php) , Českou společnost entomologickou (http://entospol.wz.cz/ ) nebo entomologická pracoviště vysokých škol (např. http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm

Použitá literatura:

* HŮRKA, Karel. Brouci České a Slovenské republiky. Zlín : Kabourek, 2005. s. 5. ISBN 80-86447-11-1.

* FARKAČ, Jan ; KRÁL, David ; ŠKORPÍK, Martin. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí = Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. s. 406-558. ISBN 80-86064-96-4. Online dostupné na http://www.sci.muni.cz/zoolecol/inverteb/DipteraLab_UM/cerv_seznam_CR__bezobratli2005%5B1%5D.pdf 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.07.2009 14:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu